Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Πόθεν Έσχες για το 2015

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Πόθεν Έσχες για το 2015
Εγκύκλίος του Υπουργείου Οικονομίας προβλέπει νέους υπόχρεους για την υποβολή Πόθεν Εσχες για το 2015, όπου προβλέπει την υποχρέωση υποβολής από αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων και τους ελεγκτές επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιο σχετικά με την δήλωση και τον έλεγχο την περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων δηλαδή την δήλωση Πόθεν Εσχες για το 2015 εξέδωσε η ΓΓΔΕ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο τα μέλη και οι εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα καθώς και τα μέλη των οργάνων εξέτασης, αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Το Πόθεν Εσχες υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς του (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, μετά από την απώλεια ή τη λήξης και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

Η υποχρέωση δήλωσης οικονομικών συμφερόντων αφορά τους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι, εκτός από την ετήσια δήλωση υποβάλλουν στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Σημειώνεται ότι τα ειδικά έντυπα δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων δεν έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα.

Σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης το έτος 2015 καθώς και σε δήλωση οικονομικών συμφερόντων στην αρμόδια Επιτροπή , η οποία επίκειται να συσταθεί, υποχρεούνται όσοι άσκησαν μια από τις παρακάτω ιδιότητες για τα έτη 2013 και 2014 ως ακολούθως:

1.Οι αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης (έλεγχος νομιμότητας, αξιολόγηση, συγκερασμός)

2.Οι ελεγκτές επενδυτικών σχεδίων σε οποιαδήποτε φάση του ελέγχου (ορισμός ΚΟΕ, πραγματοποίηση ελέγχου, υποβολή έκθεσης)

3.Τα μέλη και οι εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και οι υπόλογοι.

Η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων ήδη απέστειλε στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σχετική κατάσταση υπόχρεων , προκειμένου να διαβιβαστεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν.3213/2003, όπως ισχύει, η οποία επίκειται να συσταθεί). Επισημαίνεται ότι δεν θα επαναληφθεί η υπενθύμιση και δεν θα ειδοποιηθούν προσωπικά οι υπόχρεοι, δεδομένου ότι ενέχουν την υποχρέωσή τους μόνο με βάση την ιδιότητά τους, για το λόγο αυτό αναρτάται με το παρόν πίνακας υπόχρεων στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Διαβάστε ακόμη:

Πώς να «κουρέψεις» τους φόρους πληρώνοντας με δόσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ