Ξεκινά η υποβολή φορολογικών δηλώσεων- Τι άλλαζει στην συμπλήρωση

Ξεκινά η υποβολή φορολογικών δηλώσεων- Τι άλλαζει στην συμπλήρωση
Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 ενώ έχουν προστεθεί και νέοι κωδικοί στην Φορολογική δήλωση 2015 όπως προκύπτει από την δημοσιοποιήση τους από την ΓΓΔΕ πριν από λίγες ημέρες

Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου Ε1 για την φορολογική δήλωση 2015 καθορίστηκε με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, όπως άλλωστε και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.

Ο πίνακας 4 στον οποίο αποτυπώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις πέρυσι είχε οκτώ κωδικούς. Φέτος έχει δεκαεννέα.

Η βασική αιτία για την αύξηση των κωδικών είναι το γεγονός ότι ενσωματώθηκαν στον συγκεκριμένο πίνακα και τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης ενώ υπάρχει πλέον εξονυχιστική καταγραφή των φόρων που αναλογούν σε κάθε κατηγορία εισοδήματος, των φόρων που παρακρατήθηκαν αλλά και τα καθαρά ποσά.

Επιπλέον προστέθηκε νέος κωδικός (325-326) για τις αμοιβές μελών Δ.Σ (θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία) καθώς και για τις εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο (κωδικοί 351-352) ενώ αναλυτικά θα πρέπει να καταγραφούν και τα εισοδήματα τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί σε ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών.

Στον συγκεκριμένο πίνακα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους κωδικούς:

• 301-302 άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς και ημερομίσθια

• 303-304 άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις

• 321-322 άθροισμα καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις

• 325-326 αμοιβές μελών Δ.Σ

• 307-308 εισόδημα από μπλοκάκια το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών (υπό την προϋπόθεση έγγραφης σύμβασης με έως τρεις εργοδότες ή για περισσότερους εφόσον το 75% του εισοδήματος προέρχεται από έναν εργοδότη).

Παρά το γεγονός ότι η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη είχε δηλώσει ότι θα αλλάξει η ισχύουσα διάταξη η οποία ορίζει ότι στην περίπτωση εισοδήματος και από μισθούς και από μπλοκάκι, θα φορολογούνται και τα δύο εισοδήματα με την κλίμακα των μισθωτών, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει αλλαγή.

Επομένως σε αυτή την περίπτωση το εισόδημα από μισθό φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και το μπλοκάκι με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% για υψηλότερα εισοδήματα.

• 309-310 εισόδημα από οικοδομικά ένσημα και αυτασφάλιση

• 343-344 εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις, μπλοκάκια χωρίς ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών

• 351-352 εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης που καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο

• 313-314 φόρος που αναλογεί σε μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών Δ.Σ

• 315-316 φόρος που παρακρατήθηκε για μισθούς, συντάξεις κ.λπ.

• 333-334 ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε

• 345-346 φόρος που αναλογεί σε εισοδήματα για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών

• 347-348 φόρος που παρακρατήθηκε σε εισοδήματα για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις

• 349-350 ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα χωρίς ηλεκτρονικές βεβαιώσεις

• 389-390 καθαρό ποσό από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης για τα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης

• 651-652 φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για τα παραπάνω εισοδήματα (389-390)

• 391-392 καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης για τα οποία η Ελλάδα έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης βάση Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

• 393-394 αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες

Φέτος, οι φορολογούμενοι χάνουν δύο ακόμα από τις ελάχιστες φοροαπαλλαγές που είχαν απομείνει. Καταργήθηκε ο κωδικός (αφού νωρίτερα είχε καταργηθεί και η σχετική φοροαπαλλαγή) βάσει του οποίου εκπίπτει από το φόρο το ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον, ενώ παρελθόν αποτελεί και η έκπτωση φόρου για δωρεές ιατρικών μηχανημάτων.

Οι μοναδικές ουσιαστικές δαπάνες που μειώνουν το φόρο για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους είναι οι ιατρικές δαπάνες και τα νοσήλια, οι αποδείξεις δαπανών, οι δωρεές και η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας.

Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή το φόρο αποτυπώνονται στον πίνακα 7.

Οι μειώσεις φόρου λόγω αναπηρίας, αποτυπώνονται στον πίνακα 3 και συγκεκριμένα στους κωδικούς:

* 001-002. Ο φορολογούμενος καλείται να συμπληρώσει ΝΑΙ αν δικαιούται μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας από 67% και πάνω

* 005-006. Καταγράφεται ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών (όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 8) με αναπηρία άνω του 67%

* 009-010. Ο φορολογούμενος συμπληρώνει ΝΑΙ αν δικαιούται μείωση 200 ευρώ (ανάπηροι πολέμου, θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, μέλη εθνικής αντίστασης).

Στο Ε1 προστέθηκε φέτος και ένας ολοκαίνουργιος πίνακας. Είναι ο υποπίνακας Ε στον πίνακα 4 για το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το καθαρό εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, την αγοραία αξία κτίσματος σε γη του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, το κέρδος ή τη ζημιά από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και τους φόρους που παρακρατήθηκαν κατά περίπτωση.

Η μεγάλη «παγίδα» της φετινής δήλωσης κρύβεται στον πίνακα των τεκμηρίων. Ο Πίνακας 5 για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης αποτελεί κλειδί για την τελική φορολογική επιβάρυνση. Αν ένας φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα Χ αλλά από τον πίνακα 5 προκύπτει άθροισμα τεκμηρίων (σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες κ.λπ.) και δαπανών απόκτησης αγαθών (έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δαπάνες που αποτυπώνονται και μετράνε) πολλαπλάσιο, τότε πέφτει στην παγίδα του τεκμαρτού εισοδήματος άρα και του τεκμαρτού υψηλότερου φόρου.

Κάθε ευρώ που δαπάνησαν οι φορολογούμενοι στη διάρκεια του 2014 για ανέγερση οικοδομών, αγορές ακινήτων, μετοχών (εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο), ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος. Οι απαλλαγές που ίσχυαν για τις δαπάνες αυτές μέχρι και πέρυσι καταργήθηκαν.

Στο δεύτερο σκέλος του πίνακα 2 «από τη δαπάνη που καταβάλατε», έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί:

* 743–744 θα πρέπει να αναγράφουν «δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά»

* 735–736 όπου καταχωρούνται δαπάνες «για την αγορά ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης»

* 759-760 «για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε» ενώ στον επόμενο κωδικό (725-726) φέτος δηλώνονται δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ (εκτός από το Δημόσιο). Μέχρι πέρυσι, δεν υπήρχε το όριο των 300 ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ