Επιστολή στον πρωθυπουργό από τον ΟΕΕ για αναβολή της υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Επιστολή στον πρωθυπουργό από τον ΟΕΕ για αναβολή της υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Με επιστολή στον πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ζητά την άμεση μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, κατά το ίδιο διάστημα που καθυστερεί η έναρξη της διαδικασίας.

Η επιστολή:

H απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών στο πλαίσιο της ανάγκης για μια φορολογική μεταρρύθμιση, που θα εξασφαλίσει ένα δίκαιο, σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα παρίσταται πιο επιτακτική από ποτέ σήμερα.

Η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών, ώστε να ολοκληρώνεται ακώλυτα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα συμβάλει στην αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας των πολιτών και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Παρά το ότι τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα προσδιορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια από νόμους, η εφαρμογή τους στην πράξη απέχει, δυστυχώς, από τις ισχύουσες διατάξεις. Παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους 2014 (χρήση 2015), η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, πρέπει να διεξαχθεί από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2015. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος των νέων εφαρμοστέων διατάξεων (ΠΟΛ.1067/20.3.2015) δημοσιεύθηκε την 20η Μαρτίου 2015 και η αναγκαία ηλεκτρονική εφαρμογή δεν τέθηκε σε λειτουργία ακόμη έως σήμερα, δηλαδή έχουμε καθυστέρηση 60 ημερών.

Στις 18 Μαρτίου 2015 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση για τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014. Η καθυστέρηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ εξαιρετικά επειγουσών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών όπως η συγκεκριμένη (ΚΑΔ 19002/25-2-2015) δημιουργεί δυσχέρειες και προβλήματα στην πιστή τήρηση των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων. Λόγω της καθυστέρησης δημοσίευσης της Απόφασης , η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή των ως άνω βεβαιώσεων θα παραμείνει ανοιχτή και μετά την 31η Μαρτίου του 2015 και μέχρι την τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2014 ή την ενδεχόμενη νόμιμη παράτασή τους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι πως είναι δυνατόν να γίνουν αποστολές όταν κάποιοι θα στείλουν τις βεβαιώσεις πχ 30/6/2015 και η λήξη των φορολογικών δηλώσεων θα είναι 30/6/2015;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 σχετικά με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών δόθηκε ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014 παράταση μέχρι 30/9/2015.

Το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεούται στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις προθεσμίες που έχουν δοθεί για την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων (ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 ), οι οποίες υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις για τις τυχόν αποκλίσεις σε τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογικών δηλώσεων και συγκεκριμένα:

•Πώς θα αντιμετωπισθεί η περίπτωση απόκλισης που θα εντοπισθεί τον Σεπτέμβριο 2015 και θα υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση τον Νοέμβριο 2015;

•Θα πρέπει να υποβληθεί η Περιοδική ΦΠΑ και οι αντίστοιχες τροποποιητικές για τη φορολογία εισοδήματος;

•Ποιες θα είναι οι συνέπειες στη περίπτωση των ΑΕ και ΕΠΕ που πρέπει να τροποποιήσουν τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων ,τις εκθέσεις των ελεγκτών και τα πιστοποιητικά των ορκωτών όπου απαιτείται;

Σημειώνουμε ότι πέρυσι παράλληλα με την καθυστέρηση των δηλώσεων παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα και σε άλλες διαδικασίες, όπως κατά την ανάρτηση των βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, παρακρατουμένων φόρων κ.λπ., η μη εκπλήρωση των οποίων καθιστούσε, κατ' ουσία, αδύνατη την υποβολή ακόμη και όταν ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ακόμη δε, και αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία προέκυψαν εν μέσω της διαδικασίας, διά των διατάξεων του Ν. 4261/2014. Τέλος, δεν έλειψαν και τα τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, τα οποία επιδείνωσαν την κατάσταση, με το οξύμωρο, μάλιστα, φαινόμενο να καλούνται οι φορολογούμενοι και οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί αυτών να υποβάλουν δηλώσεις κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, διότι στις εργάσιμες ώρες πραγματοποιούνταν τεχνικές εργασίες.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί στους πολίτες κλίμα ανασφάλειας, δυσαρέσκειας, αποδοκιμασίας απέναντι στον Κράτος, δεδομένης και της παρατηρούμενης αύξησης των φορολογικών τους βαρών. Η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής έως τη 14η Ιουλίου 2014, όχι μόνο δεν θεράπευσε την κατάσταση, αλλά επαλήθευσε για μια ακόμη φορά την αδυναμία προσαρμογής της Φορολογικής Διοικήσεως.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί κλήθηκαν όχι μόνο να επωμιστούν ένα δυσανάλογο βάρος ευθύνης εκτέλεσης των επαγγελματικών καθηκόντων τους μέσα σε έναν πραγματικό κυκεώνα, αλλά βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν παράλληλα και τις δυσβάστακτες κυρώσεις σε περίπτωση μη τηρήσεως των σχετικών προθεσμιών.

Έως σήμερα το σύστημα δεν άνοιξε και ανεπίσημα έχουμε τη πληροφόρηση ότι θα ανοίξει μετά το Πάσχα. Με βάση λοιπόν, την έως σήμερα εμπειρία, μόνο ως επιστημονική φαντασία μπορεί να νοηθεί η ομαλή εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 (οικον. 2015) με την προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015.

Καλούμε τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών να αναθεωρήσουν και να μεταθέσουν τις καταληκτικές προθεσμίες κατά χρονικό διάστημα αντίστοιχο της καθυστέρησης έναρξης της υποβολής των δηλώσεων και παράλληλα να προχωρήσουν άμεσα στη λειτουργία της σχετικής εφαρμογής, καθώς οι συνεχείς παρατάσεις δημιουργούν αλλεπάλληλα προβλήματα.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν μπορούμε να παραμένουμε παθητικοί θεατές, παρακολουθώντας μηχανικά την κοινωνία να ταλαιπωρείται, τα μέλη μας και τους λογιστές φοροτεχνικούς συνεχώς να απαξιώνονται, αλλά και το Κράτος να υφίσταται τεράστια ζημία από τα ίδια τα όργανά του.

Το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας είναι, η πιστή εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας και βάσει αυτής, η εξασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν κάθε χρόνο την ακώλυτη, ομαλή και αποτελεσματική εκτέλεση της σχετικής διαδικασίας. Τούτο σημαίνει πιστή τήρηση των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων, με άμεση έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής με προγενέστερη όμως ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών (π.χ. ανάρτηση βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, παρακρατουμένων φόρων κ.λπ.). Μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, θα κατορθώσουν να εκπληρώσουν στο ακέραιο οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί το έργο τους και θα επωφεληθεί εισπρακτικά η κρατική μηχανή. Η διαιώνιση των νοσηρών καταστάσεων του παρελθόντος, με παρατάσεις της τελευταίας στιγμής να εμφανίζονται ως «επιτυχημένες παρεμβάσεις», μας βρίσκουν αντίθετους.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο, ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να συμβάλει με το θεσμικό ρόλο του ως επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας στη μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να επιτευχθεί η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά του προς όφελος των φορολογουμένων και να προτείνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προβλεφθούν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.