Αλλάζει η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία – Η νέα διάταξη

Αλλάζει η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία – Η νέα διάταξη
Περισσότερες επιλογές θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή τα τρία κλιμάκια της κλίμακας γίνονται πλέον έξι.

Επίσης, ενσωματώνονται στη ρύθμιση και οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέσα στον Φεβρουάριο έτσι ώστε να μην μένουν «κενά» χρεών τα οποία θα πρέπει είτε να εξοφληθούν εφάπαξ είτε να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση δηλαδή σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Ειδικότερα:

1. Με την πρώτη αλλαγή μπορούν να ενσωματωθούν στη ρύθμιση οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 02 Μαρτίου 2015. Ενώ η αρχική ρύθμιση προέβλεπε ότι θα ρυθμίζονταν χρέη μέχρι και την 01 Φεβρουαρίου, τελικώς θα ρυθμιστούν οφειλές και του Φεβρουαρίου

2. Με τη δεύτερη επιλογή, αλλάζουν –για την ακρίβεια διευρύνονται- τα κλιμάκια της ρύθμισης. Έτσι, οι οφειλέτες θα έχουν περισσότερες επιλογές για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τα χρέη τους. Η νέα «κλίμακα» διαμορφώνεται ως εξής:

· Εφάπαξ καταβολή οφειλών: έκπτωση 100%

· Ρύθμιση έως 36 δόσεις: έκπτωση: 80%

· Ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις: έκπτωση: 70%

· Ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις: έκπτωση 60%

· Ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις: έκπτωση 50%