Πιθανές παρεμβάσεις στον ΦΠΑ που ισχύει σε νησιά και τουριστικές επιχειρήσεις

Πιθανές παρεμβάσεις στον ΦΠΑ που ισχύει σε νησιά και τουριστικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με την επιστολή του Γιάνη Βαρουφάκη, υπάρχει μεγάλη πιθανοτητα να γίνουν παρεμβάσεις στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σε νησιά και σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Η ελληνική κυβέρνηση, αφού δεσμεύεται να εξορθολογίσει την πολιτική του ΦΠΑ και να την εκσυγχρονίσει για να αυξηθούν τα πραγματικά έσοδα επισημαίνει ότι στόχος είναι να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Σκοπός του εξορθολογισμού της πολιτικής για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή Βαρουφάκη προς τους δανειστές είναι "να περιοριστούν οι εξαιρέσεις, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις παράλογες εκπτώσεις".

Διαβάστε τι αναφέρεται στην αρχή της επιστολής Βαρουφάκη στο κεφάλαιο με τίτλο "Δημοσιονομικές διαρθρωτικές πολιτικές - Φορολογικές πολιτικές".

Η Ελλάδα δεσμεύεται να:
* Μεταρρυθμίσει την πολιτική του ΦΠΑ, τη φορολογική διοίκηση και επιβολή. Θα γίνουν σθεναρές προσπάθειες για βελτίωση της είσπραξης φόρων και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική του ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε σχέση με τους συντελεστές και θα εκσυγχρονιστεί με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, και με σκοπό να περιοριστούν οι εξαιρέσεις, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις παράλογες εκπτώσεις.
* Τροποποιήσει τη φορολόγηση των συλλογικών επενδύσεων και των δαπανών της φορολογίας εισοδήματος που θα ενσωματωθούν στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
* Διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, βάζοντας τέλος στην φορολογική αμνηστία.
* Εκσυγχρονίσει τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και να εξαλείψει εξαιρέσεις του φορολογικού κώδικα και να τις αντικαταστήσει, όταν είναι απαραίτητο, με μέτρα που θα ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη.
* Επιβάλει αποφασιστικά και να βελτιώσει την νομοθεσία για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές.
* Εργαστεί προς τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας φορολογικής συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας, και ιδιαίτερα οι εύποροι, θα συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων, βάση δεδομένων για τις περιουσίες, που θα βοηθά τις φορολογικές αρχές να αξιολογήσουν την ακρίβεια των προηγούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ