Τα νέα «κεφάλια» σε Taxis και ΣΔΟΕ – Ποιοι αναλαμβάνουν τα πόστα «κλειδιά»

Τα νέα «κεφάλια» σε Taxis και ΣΔΟΕ – Ποιοι αναλαμβάνουν τα πόστα «κλειδιά»
Με πολύ γρήγορες διαδικασίες, η νέα γενική γραμματέας δημοσίων εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου, όρισε με απόφασή της το καινούργιο της επιτελείο. Κάτω από την ίδια τοποθέτησε τέσσερις γενικούς διευθυντές οι οποίοι αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Οι υποψήφιοι, κλήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις για να καταλάβουν τις θέσεις μέσα στον Αύγουστο.

Με επίσης σφικτά χρονοδιαγράμματα συνεδρίασε πενταμελής επιτροπή για να γνωμοδοτήσει περί των υποψηφιοτήτων, και χθες έγινε η τελική επιλογή. Τα τέσσερα νέα «κεφάλια» του Taxis, θα πρέπει, όπως προκύπτει και από το σχετικό ΦΕΚ του διορισμού τους, να εκπληρώσουν συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι είναι οι εξής:

1. Υλοποίηση των ποσοτικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το έτος 2014.

2. Κατάρτιση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ και των λοιπών στόχων που τίθενται από το Τεχνικό Μνημόνιο και την πολιτική ηγεσία, μέχρι 31/1 εκάστου έτους.

3. Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων για το επόμενο έτος μέχρι 31/10.

4. Υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της Γενικής Διεύθυνσης ανά εξάμηνο εκάστου έτους και εντός του πρώτου 20ημέρου από τη λήξη του εξαμήνου.

5. Ανακατανομή προσωπικού της ΓΓΔΕ βάσει της αναδιοργάνωσης μέχρι 31/12.

6. Πλήρης υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης έως 1/10.

7. Παρακολούθηση της καταγραφής των λειτουργικών διαδικασιών, βάσει του νέου οργανισμού της ΓΓΔΕ, από τις επιμέρους Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή αυτών στη Διεύθυνση Οργάνωσης εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας της.

Τα τέσσερα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις γενικές διευθύνσεις είναι τα εξής:

  1. Προϊστάμενος στη γενική διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
  2. Στην γενική διεύθυνση τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, επικεφαλής αναλαμβάνει η Ειρήνη Γιαλούρη
  3. Στη γενική διεύθυνση φορολογικής διοίκησης τοποθετείται ο Ιωάννης Μπάκας ενώ
  4. Στο γενικό χημείο του κράτους, θα προϊσταται ο Νικόλαος Βλάχος.

Να σημειωθεί ότι με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, ορίστηκε και νέος προϊστάμενος διεύθυνσης στην περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ Αττικής. Τη θέση καταλαμβάνει ο κ. Γιώργος Κωστολιάς. Η απόφαση ορίζει επίσης συγκεκριμένους στόχους (συνολικά 309 ελέγχους σε ετήσια βάση)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ