Ελεγχοι ΣΔΟΕ: Υψηλή παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές

Ελεγχοι ΣΔΟΕ: Υψηλή παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές
Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι εντοπισμού φοροδιαφυγής σε ολόκληρης την επικράτεια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 374 εφοριακοί διενέργησαν από 7/7/14 έως 10/8/14 συνολικά 15.136 επιτόπιους ελέγχους, εκ των οποίων οι 1.796 πραγματοποιήθηκαν κατά τις νυκτερινές ώρες (22:00 έως 06:00 της επόμενης).

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει τα συνοπτικά αποτελέσματα μερικών επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της χώρας κατά το χρονικό διάστημα 7/7/2014 -10/8/2014, ως εξής:


Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ2013, Δ33Ε 53102 ΕΞ2013 και Δ33Ε 50303 ΕΞ2014 εγκυκλίους της Γ.Γ.Δ.Ε. συγκροτούνται στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία της xώρας κάθε εβδομάδα συνεργεία μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, στις 8 Ιουλίου 2014 εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Δ.Ε. η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1100944 ΕΞ2014 εγκύκλιος για την εντατικοποίηση των ελέγχων αυτών και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους ειδικά κατά τη θερινή περίοδο και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές. Επίσης έγιναν ενέργειες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υπαλλήλων που συμμετέχουν στους ελέγχους αυτούς.
Κατά το διάστημα από 7/7/14 έως 10/8/14 πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία συνολικά 15.136 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν περαιτέρω το αμέσως επόμενο διάστημα.

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Σε σύνολο 11.247 επιχειρήσεων που ελέχθησαν από τις Δ.Ο.Υ. το ανωτέρω διάστημα των 5 εβδομάδων, διαπιστώθηκαν από τα συνεργεία ελέγχων, σε 1.562 από αυτές, συνολικά 3.652 παραβάσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση στοιχείων.

Σε τουριστικές περιοχές της χώρας έλαβαν χώρα 7.045 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, με τις επιχειρήσεις που υπέπεσαν σε παράβαση να φτάνουν τις 1.119.

Σε 6.970 περιπτώσεις (ποσοστό 62% επί του συνόλου) ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Υψηλή παραβατικότητα εμφάνισαν 434 επιχειρήσεις -πέραν των χώρων εστίασης/ διασκέδασης- που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό (ξενοδοχεία, εκμ. παραλιών, ενοικ. σκαφών, τουριστικά είδη, κ.α.), ενώ αρκετά χαμηλότερη ήταν η παραβατικότητα στις υπόλοιπες 3.843 επιχειρήσεις. Η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια τις 5 αυτές εβδομάδες ήταν 13,89%.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο διάστημα αυτό απασχολήθηκαν κάθε εβδομάδα στα συνεργεία ελέγχου 374 υπάλληλοι Δ.Ο.Υ. κατά μέσο όρο, ενώ σε 1.796 περιπτώσεις ο έλεγχος των συνεργείων των Δ.Ο.Υ. πραγματοποιήθηκε κατά τις νυκτερινές ώρες (22:00 έως 06:00 της επόμενης).


Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Κατά το ίδιο διάστημα λειτουργίας των συνεργείων ελέγχου στα Τελωνεία (7/7-10/8/14 πραγματοποιήθηκαν στην επικράτεια συνολικά 3.889 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι στη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, αυτοκίνητα οχήματα, εφοδιασμούς πλοίων κλπ.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τα τελωνεία Ε΄ Θεσσαλονίκης, Ν. Μουδανιών, Καβάλας, Κομοτηνής, Πατρών, Δ΄ Πειραιά, ΣΤ’ Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου, Ναυπλίου, Β΄ Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Λάρισας, Βόλου, Ρόδου, Ηγουμενίτσας, Μυτιλήνης, Δράμας, Ξάνθης και Σερρών.
Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μερικών επιτόπιων ελέγχων πραγματοποιήθηκαν στις τελωνειακές περιφέρειες Καβάλας και Θεσσαλονίκης, καθώς στις περιφέρειες αυτές παρουσιάζονται αυξημένοι κίνδυνοι κατά τη διακίνηση προϊόντων που πραγματοποιείται στα πλαίσια του διασυνοριακού εμπορίου με χώρες όπως η Βουλγαρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ