Ερχεται ο "Big Brother" για τις καταθέσεις - Θα μαθαίνουν τί βρήκες και από πού

 Ερχεται ο "Big Brother" για τις καταθέσεις - Θα μαθαίνουν τί βρήκες και από πού
Σε λίγες μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου ενεργοποιείται από τις φορολογικές αρχές ο «Μεγάλος Αδελφός» για καταθέσεις και δάνεια φυσικών και νομικών προσώπων με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και του μαύρου χρήματος. Οι λογαριασμοί θα ανοίγουν εντός 24 ωρών μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος στις τράπεζες.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Δευτέρας, οι ελεγκτές δεν θα έχουν on line πρόσβαση σε καταθέσεις και δάνεια, αλλά θα βλέπουν στις οθόνες τους το πλήρες τραπεζικό προφίλ με κινήσεις δανείων, καταθέσεων, επενδυτικών λογαριασμών κλπ, σε βάθος 10ετίας.
Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης.
Ετσι η εφορία, με βάση τα νέα δεδομένα που θα δημιουργηθούν, θα παρακολουθεί τις πραγματικές συναλλαγές και θα καθορίζει κέρδη και εισοδήματα που θα βασίζονται σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογικές αρχές, με έμμεσο έλεγχο, θα υπολογίζουν και θα διαπιστώνουν εάν υπάρχουν αδικαιολόγητες καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, αν υπάρχουν σημαντικές δαπάνες από αυτούς και κατά πόσο οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο εισόδημα της φορολογικής δήλωσης τους.

Ειδικότερα, μέσω του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών όλων των φορολογούμενων, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα γνωρίζει όλα τα τραπεζικά δεδομένα για κάθε ΑΦΜ όπως το ύψος και την κίνηση των καταθέσεών του, τα δάνεια και τις κάρτες του και θα μπορεί να προχωρεί σε διασταυρώσεις των στοιχείων αυτών με τις φορολογικές δηλώσεις για να εντοπίζει τυχόν αδήλωτα εισοδήματα.

Ως αδήλωτα εισοδήματα θα λογίζονται και οι πληρωμές των δόσεων δανείων και καρτών -αν δεν έχουν δηλωθεί- και θα λαμβάνονται υπόψιν ως τεκμήριο διαβίωσης αν δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που αναφέρονται στις δηλώσεις.

Μάλιστα μέσω του Μητρώου το υπουργείο θα μπορεί να παρακολουθεί τωρινές και μελλοντικές εισροές-εκροές, από τους λογαριασμούς των φορολογουμένων όχι μόνο στο παρόν αλλά θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει σε βάθος 10ετίας. Κάποιες χιλιάδες καταθέτες θα κληθούν λοιπόν να δικαιολογήσουν την προέλευση χρημάτων που υπήρξαν στους λογαριασμούς τους τα προηγούμενα χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ