Λογιστικά βιβλία από το 2014 ανοίγουν οι αγρότες

Λογιστικά βιβλία από το 2014 ανοίγουν οι αγρότες
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο αγρότες θα υποχρεωθούν από το 2014 να τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων κατά το πρότυπο των επιτηδευματιών.

Ο φόρος θα υπολογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%.
Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η μετάβαση των αγροτών στο νέο καθεστώς, πρέπει ο αγρότης να κόβει σε όλες του τις συναλλαγές τιμολόγια και με βάση αυτά να αποδίδει το ΦΠΑ που αναλογεί.
Τα βήματα που πρέπει να κάνει ο αγρότης για να ολοκληρωθεί η μετάβασή του από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό είναι τρία:
Καταρχήν να καταθέσει στην εφορία του μία βεβαίωση από τον Αγροτικό Σύλλογο, που είναι εγγεγραμμένος, ότι ασκεί πράγματι το επάγγελμα του αγρότη.
Στην εφορία επίσης πρέπει να καταθέσει τίτλους ιδιοκτησίας –χωραφιών ή του ζωικού κεφαλαίου που ελέγχει- ή μισθωτήριο ενοικίασης στρεμμάτων ή αποθηκών, ενώ πρέπει να συμπληρώσει και το ειδικό έντυπο για την μετάβαση του.
Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η μετάβαση του στο νέο καθεστώ πρέπει ο αγρότης να κόβει σε όλες του τις συναλλαγές τιμολόγια και με βάση αυτά να αποδίδει το ΦΠΑ που αναλογεί.
Για τη χρήση πάντως του 2013, όλοι οι αγρότες ανεξάρτητα από το καθεστώς που υπάγονται θα φορολογηθούν σύμφωνα με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών.
Δηλαδή για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ ο φόρος είναι 22%, για εισοδήματα έως 42.000 ευρώ φθάνει το 32% , ενώ για μεγαλύτερα ποσά ο φόρος θα είναι 42%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ