Τα βήματα για όσους αδικούνται από το τεκμαρτό εισόδημα - Πώς θα υποβληθούν σε έλεγχο από την Εφορία

Τα βήματα για όσους αδικούνται από το τεκμαρτό εισόδημα - Πώς θα υποβληθούν σε έλεγχο από την Εφορία

Μόνον 1 στους 700 σχεδόν το παίρνει απόφαση να αμφισβητήσει τον φόρο που καλείται να πληρώσει.

Σε λειτουργία βρίσκεται από χθες η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.

Μπορεί θεωρητικά το τεκμαρτό εισόδημα που για πρώτη φορά επιβλήθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες να «αγγίζει» 2 στους 3, αλλά μόνον 1 στους 700 σχεδόν το παίρνει απόφαση να αμφισβητήσει τον φόρο που καλείται να πληρώσει.

Από τους περίπου 45.000 επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν πρώτοι δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1 και Ε3) τον τελευταίο ένα μήνα, οι 65 ως τώρα συμπλήρωσαν τους νέους κωδικούς 443-444 στη δήλωση, για να ισχυριστούν ότι τα εισοδήματα που δηλώνουν, είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερα από αυτά που υπολογίζει η εφορία για να τους φορολογήσει.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου που υπάρχει στη σχετική πλατφόρμα, myBusinessSupport, στην ενότητα «Εφαρμογές». Στη σχετική διαδικασία θα πρέπει να απαντήσουν – συμπληρώσουν 20 ερωτήματα που θέτει η φορολογική διοίκηση. Η διαδικασία είναι η εξής:

• Αρχικά ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού, με την υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

• Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

• Η συμπλήρωση και υποβολή τού ως άνω ερωτηματολογίου γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο myBusinessSupport στην ενότητα «Εφαρμογές». Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν εάν η αμφισβήτηση συνίσταται σε αντικειμενικούς λόγους, όπως στράτευση, εγκυμοσύνη, ασθένεια κ.λπ., ή ζητούν τον έλεγχο για να προσδιοριστεί το πραγματικό τους εισόδημα.

• Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται.

• Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο.

• Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης: α) να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα, ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Στο μεταξύ, ξεκινάει η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων στο myAADEapp, όπου 1,3 εκατ. φορολογούμενοι θα ενημερωθούν για τις αυτοματοποιημένες φορολογικές δηλώσεις. Η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στην προσυμπλήρωση των κωδικών και εφόσον δεν προχωρήσουν σε κάποια τροποποίηση, την 1η Ιουλίου θα οριστικοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει υποβληθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ