«Ακτινογραφία» περιουσίας και συνθηκών διαβίωσης σε επαγγελματίες που αμφισβητούν τον τεκμαρτό φόρο

«Ακτινογραφία» περιουσίας και συνθηκών διαβίωσης σε επαγγελματίες που αμφισβητούν τον τεκμαρτό φόρο

Αναλυτικά η διαδικασία των ενστάσεων

«Φύλλο και φτερό» θα κάνει η εφορία περιουσιακή εικόνα του επαγγελματία που θα αποφασίσει να αμφισβητήσει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ζητώντας φορολογικό έλεγχο.

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να αποκαλύψουν όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους συζύγους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και τα προστατευόμενα μέλη στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, κάρτες αν διαθέτουν τραπεζικές θυρίδες, μετρητά και κρυπτονομίσματα αλλά και εάν ταξίδεψαν στο εξωτερικό και τα έξοδα για ρεύμα, νερό, σταθερό και κινητό τηλέφωνο.

Μάλιστα, ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί σε βάθος πενταετίας αλλά και στα υπόλοιπα εισοδήματα που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος από κάθε πηγή ή αιτία όπως εισοδήματα από ακίνητα, μερίσματα, τόκοι κλπ.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή η αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα θα γίνεται ψηφιακά μέσω μιας νέας πλατφόρμας η οποία θα ενεργοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Στην πλατφόρμα οι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου ή για αντικειμενικούς λόγους (στρατιωτική θητεία, νοσηλεία, εγκυμοσύνη κλπ).

Όσοι υποβάλουν αίτημα αμφισβήτησης, θα πρέπει αρχικά να πληρώσουν το φόρο που θα τους έχει προσδιοριστεί και στη συνεχεία να υποβάλουν ψηφιακά, σε ειδική πλατφόρμα, το αίτημα για εκ νέου έλεγχο και προσδιορισμό του φόρου.

Η νομοθεσία προβλέπει δυο τρόπους αμφισβήτησης του τεκμηρίου. Ο ένας τρόπος είναι οι αντικειμενικοί λόγοι, από τους οποίους προκύπτει ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μηδενικό ή χαμηλότερο από το τεκμαρτό. Η εγκυμοσύνη ή η λοχεία, οι φυσικές καταστροφές, η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης, η στρατιωτική θητεία, είναι τέτοιες περιπτώσεις.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να προκαλέσει τον έλεγχο ο ίδιος ο επαγγελματίας προκειμένου να αποδείξει ότι το εισόδημά του είναι μικρότερο από το τεκμαρτό.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο έλεγχος δεν θα περιοριστεί στη χρήση του 2023. Μπορεί να επεκταθεί και στην προηγούμενη πενταετία, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν σύζυγοι και παιδιά. Θα ζητηθούν, δε, από τον επαγγελματία αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή εικόνα και τις συνθήκες διαβίωσης του ίδιου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών του, αλλά και θα ερευνηθούν τα υπόλοιπα εισοδήματα που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος από κάθε πηγή ή αιτία όπως ενοίκια, μερίσματα, τόκοι, χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές κλπ.

Σύμφωνα με την απόφαση τους διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα αμφισβητείται με τους εξής τρόπους:

1. Αίτημα για διενέργεια ελέγχου

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα:

1ο Βήμα: Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2ο Βήμα: Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό στο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

«Φύλλο και φτερό» η περιουσιακή εικόνα του επαγγελματία

Στο ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποκαλύψει στην εφορία:

• Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς)
• Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό
• Αν μισθώνει τραπεζική θυρίδα
• Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές
• Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη
• Διαθέσιμα μετρητά
• Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα
• Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία
• Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
• Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες
• Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων
• Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ
• Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα
• Δίδακτρα σε σχολεία, φροντιστήρια, αμοιβές σε αθλοπαιδιές, διατροφή
• Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό

Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου. Η Φορολογική Διοίκηση έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

2. Αίτημα για αντικειμενικούς λόγους

Το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στην πλατφόρμα μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και την έκδοση του εκκαθαριστικού και μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Η αίτηση εξετάζεται από τον έφορο, ο οποίος ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του υπόχρεου και στη συνέχεια εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ