ΑΑΔΕ: Αλλάζει το μισθολόγιο - Νέο σύστημα αμοιβών για τους εργαζόμενους το 2021

ΑΑΔΕ: Αλλάζει το μισθολόγιο - Νέο σύστημα αμοιβών για τους εργαζόμενους το 2021

Αμοιβή βάσει της θέσης εργασίας, καθώς και κίνητρο επίτευξης στόχων στο νέο μισθολόγιο των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ.

Το νέο μισθολόγιο των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θέτει σε διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Το νέο μισθολόγιο το οποίο καταρτίστηκε κατόπιν πρότασης της Αρχής, εισάγει, μεταξύ άλλων την καινοτομία της αμοιβής βάσει της θέσης εργασίας, καθώς και κίνητρο επίτευξης στόχων ως ανταμοιβή του προσωπικού για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ.

Προβλέπεται επίσης ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές του ενιαίου μισθολογίου, βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου.

"Πρόκειται για μεγάλη καινοτομία και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος, που, έχοντας λάβει υπόψη βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, εισάγει ένα σύγχρονο σύστημα αμοιβών του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, με βάση το έργο, τις ευθύνες και την αποτελεσματικότητα του κάθε υπαλλήλου" αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Στόχος μας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, είναι η διαρκής αύξηση της απόδοσης της ΑΑΔΕ και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των υπηρεσιών της, προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, το νέο μισθολόγιο, όπως διευκρινίζεται, συνεκτιμά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, γνώση και εμπειρία, πολυπλοκότητα της θέσης, κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη αποφάσεων.

Αναλυτικότερα το νέο μισθολόγιο προβλέπει τα εξής:

⦁ Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές του ενιαίου μισθολογίου, βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου.

⦁ Διατηρείται, κατά περίπτωση, η καταβολή της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος παραμεθορίου και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

⦁ Εισάγεται η καινοτομία της αμοιβής βάσει της θέσης εργασίας. Κάθε υπάλληλος, ανάλογα με τη θέση στην οποία υπηρετεί, λαμβάνει αντίστοιχη αμοιβή.

⦁ Επιλύεται, με μόνιμο τρόπο, το πρόβλημα της μισθολογικής αναντιστοιχίας στις αμοιβές των νέων υπαλλήλων, η οποία σήμερα αποθαρρύνει νέα και ταλαντούχα στελέχη να εργαστούν στην ΑΑΔΕ.

⦁ Θεσπίζεται ενισχυμένο επίδομα συνοριογραμμής για επιλεγμένες Υπηρεσίες, ως κίνητρο για τη στελέχωση ιδιαίτερα απομακρυσμένων μονάδων.

⦁ Θεσπίζεται Κίνητρο Επίτευξης Στόχων, ως ανταμοιβή του προσωπικού για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων της Αρχής.

⦁ Χορηγείται ειδική αμοιβή για κάθε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.), η οποία συμψηφίζεται με την υφιστάμενη προσωπική διαφορά.

⦁ Η ειδική αμοιβή ενσωματώνει το σημερινό επίδομα θέσης ευθύνης.

⦁ Κατά την αρχική κατάταξη του προσωπικού, διασφαλίζονται οι πληρωτέες αποδοχές που είχαν οι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής προσωπικής διαφοράς.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, το μισθολόγιο:

⦁ Ευθυγραμμίζει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς στόχους των ανθρώπων της.

⦁Δημιουργεί ένα δίκαιο, αξιοκρατικό και δυναμικό σύστημα βαθμολόγησης που εντάσσει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.

⦁ Υπηρετεί το όραμα του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.

Η διαβούλευση επί του νομοσχεδίου διενεργείται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ