Σύστημα επιχειρηματικότητας θα συνδέσει εργαζόμενους και θέσεις εργασίας

Σύστημα επιχειρηματικότητας θα συνδέσει εργαζόμενους και θέσεις εργασίας

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα παρέχεται ενημέρωση για προσλήψεις και προσκλήσεις που αφορούν τη ζήτηση συγκεκριμένων ειδικοτήτων

«Σύνδεση» μεταξύ των καλά εκπαιδευόμενων νέων απόφοιτων πανεπιστημιακών σχολών και άλλων ιδρυμάτων που δεν μπορούν να βρουν εργασία αλλά και στις επιχειρήσεις που ως τώρα δεν κατάφερναν να αναζητήσουν τα στελέχη που χρειάζονται, σχεδιάζει να δημιουργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας.

Στόχος μιας τέτοιας προσπάθειας είναι να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν ανάμεσα στην προσφορά εργασίας από άτομα με σημαντικά προσόντα και στη δικτύωση και την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις.

Η Περιφέρεια προωθεί σχετική πρόταση στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο την ίδια και άλλους εταίρους το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Goce Delcev και το Κέντρο για την ανάπτυξη της νοτιοανατολικής περιφέρειας της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας προβλέπει την πραγματοποίηση έρευνας με προσωπικές συνεντεύξεις σε υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού ή επιχειρηματίες που θα αποτυπώσουν την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων και τα επιθυμητά προσόντα από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ομάδα εμπειρογνωμόνων στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία θα παρέχει καθοδήγηση για τις τάσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και θα παρέχει υποστήριξη στους αποφοίτους και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο έργο.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία θα συμπεριληφθεί το αντίστοιχο υλικό που θα αναπτυχθεί. Μέσω της ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής θα παρέχεται ενημέρωση για προσλήψεις και προσκλήσεις που αφορούν τη ζήτηση συγκεκριμένων ειδικοτήτων, θα είναι διαθέσιμα εργαλεία μάρκετινγκ και mentoring ενώ θα ενισχυθεί και το γραφείο Διασύνδεσης Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας. Αντίστοιχο γραφείο θα δημιουργηθεί και στη γειτονική χώρα, στην περιοχή της Στρούμνιτσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ