Σας συνέλαβαν με «ανασφάλιστο» εργαζόμενο; Κάντε του πρόσληψη και … κερδίστε έως και 9000 ευρώ

Σύνδεση του προστίμου με την πρόσληψη του εργαζόμενου – Πώς κλιμακώνεται το όφελος ανάλογα με τη διάρκεια απασχόλησης – Παγίδα για όσους συλληφθούν για δεύτερη φορά

Σας συνέλαβαν με «ανασφάλιστο» εργαζόμενο; Κάντε του πρόσληψη και … κερδίστε έως και 9000 ευρώ

 Το νομοσχέδιο που θα συνδέει το ύψος του προστίμου για την απασχόληση ανασφάλιστου εργαζόμενου με την μεταμέλεια του εργοδότη και την απόφασή του να προσλάβει τον εργαζόμενο, θα κατατεθεί στη Βουλή σε περίπου 2-3 εβδομάδες. Το πρόστιμο «μπαμπούλας» των 10.500 ευρώ θα μειώνεται ανάλογα με το πόσο θα απασχοληθεί (και θα ασφαλιστεί) ο ανασφάλιστος εργαζόμενος. Έτσι, το πρόστιμο θα πέφτει έως και στα 1000 ευρώ ενώ ο εργοδότης θα κερδίζει και την επαγγελματική δαπάνη (άρα και την μείωση του φόρου σε περίπτωση που είναι κερδοφόρος). Προσοχή στις παγίδες του νομοσχεδίου. Όποιος συλλαμβάνεται να απασχολεί ανασφάλιστο για δεύτερη φορά, θα αντιμετωπίζει το διπλάσιο πρόστιμο. Προσοχή και στις δικλείδες ασφαλείας του νομοσχεδίου.

 

  • Αν ο εργαζόμενος προσλάβει τον «μαύρο» υπάλληλο για τρεις μήνες, τότε αντί για 10.500 ευρώ πρόστιμο, θα πληρώσει 7000 ευρώ. Στο πρόστιμο θα πρέπει να πληρώσει και το κόστος της ασφάλισης. Ακόμη και αν ο εργαζόμενος προσληφθεί με τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ, τότε για κάθε μήνα θα πρέπει να καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ 146,5 ευρώ για τις εισφορές του εργοδότη και 94 ευρώ για τις εισφορές του εργαζόμενου. Δηλαδή, στο τρίμηνο, θα πρέπει να καταβληθούν εισφορές 721 ευρώ. Και πάλι είναι συμφέρον για τον εργοδότη ο οποίος αντί για 10.500 ευρώ θα επιβαρυνθεί συνολικά με 7721 ευρώ.
  • Αν ο αδήλωτος εργαζόμενος προσληφθεί για έξι μήνες, τότε το πρόστιμο θα μειώνεται από τα 10.500 ευρώ στα 5000 ευρώ. Και πάλι θα πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές εξαμήνου οι οποίες ανέρχονται στα 1442 ευρώ (σ.σ το κόστος της μισθοδοσίας δεν λαμβάνεται υπόψη καθώς ο εργαζόμενος θα έπρεπε ούτως ή άλλως να πληρώνεται). Έτσι, στο 6μηνο, το κόστος πέφτει από τα 10.500 ευρώ στα 6442 ευρώ. Για να είναι πλήρης η εικόνα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το κόστος της μισθοδοσίας των έξι μηνών θα αφαιρείται από τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης. Για τους έξι μήνες, το συνολικό κόστος είναι 4395 ευρώ. Με ένα μέσο συντελεστή φορολόγησης της τάξεως του 29% προκύπτει και μείωση του φορολογητέου εισοδήματος περίπου κατά 1300 ευρώ για τον εργοδότη. Άρα, το τελικό κόστος για την εξάμηνη απασχόληση πέφτει κοντά στα 3000 ευρώ.
  • Αν ο αδήλωτος εργαζόμενος προσληφθεί για 12 μήνες, το πρόστιμο πέφτει στα 3000 ευρώ. Στους 12 μήνες, οι ασφαλιστικές εισφορές φτάνουν στα 2884 ευρώ άρα το συνολικό κόστος πέφτει από τα 10.500 ευρώ στα 5884 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και η μείωση του φόρου εισοδήματος από την εμφάνιση της επαγγελματικής δαπάνης, τότε το κόστος πέφτει πάρα πολύ καθώς για τους 12 μήνες θα αφαιρεθούν από τα φορολογητέα κέρδη 8790 ευρώ που σημαίνει ότι η μείωση του φόρου θα είναι τουλάχιστον 2549 ευρώ. Άρα, αν κάποιος συλληφθεί με αδήλωτο εργαζόμενο και τον ασφαλίσει για 12 μήνες, στην πραγματικότητα θα έχει κόστος 3345 ευρώ.
  • Στους 18 μήνες, το κόστος στην πραγματικότητα εκμηδενίζεται. Το πρόστιμο θα είναι μόλις 1000 ευρώ ενώ το κόστος ασφάλισης με την παραδοχή ότι ο εργαζόμενος θα εισπράττει τον βασικό μισθό (492 ευρώ στην τσέπη του) περίπου 4326 ευρώ. Άρα, το τελικό κόστος θα είναι 5326 ευρώ. Το φορολογικό όφελος από την εμφάνιση των αποδοχών ως επαγγελματική δαπάνη θα είναι πάνω από 3800 ευρώ άρα το τελικό κόστος θα πέφτει από τα 10.500 ευρώ στα μόλις 1500 ευρώ.

Από τα σενάρια απασχόλησης προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια πρόσληψης, τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό όφελος ή για την ακρίβεια τόσο μειώνεται η ζημιά από το πρόστιμο. Το υπουργείο Εργασίας μπορεί να χάνει τις εισπράξεις από τα πρόστιμα (τα οποία ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αν θα εισπράττονταν) αλλά θα κερδίζει και από τη μείωση της ανεργίας και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και από την αύξηση της αγοραστικής δύναμης.