Εγκύκλιος για προσωρινές τοποθετήσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο

Εγκύκλιος για προσωρινές τοποθετήσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο

Οι προϋποθέσεις σε εγκύκλιο που εξέδωσε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη

Την επανατοποθέτηση προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ιδίου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων Οργανισμών ύστερα από επιλογή ή/και τοποθέτηση, προβλέπει εγκύκλιος της υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηεγκύκλιος Γεροβασίλη προβλέπει:

Η αναδιοργάνωση των οργανωτικών δομών δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τη λήξη της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, με τις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ότι προϊστάμενοι στις νέες οργανωτικές δομές επιπέδου Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου επανατοποθετούνται οι προϊστάμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων:

i. ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου στις αντίστοιχες δομές, εφόσον για τις θέσεις αυτές είχαν επιλεγεί ή και τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων

ii. υπηρετούν στον οικείο φορέα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων

iii. ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, δεν αποτελούν ειδικές διατάξεις επιλογής/ή και τοποθέτησης, αλλά πάγιες διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ευθύνης κατ’ αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊστάμενου, καθώς και σε περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης ευθύνης.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου κατόπιν επιλογής ή/και τοποθέτησης σε φορέα, στον οποίον ωστόσο δεν ανήκουν οργανικά, συμπεριλαμβάνονται στους προϊσταμένους που επανατοποθετούνται προϊστάμενοι σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ