Αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης έως 5 μήνες στην επίσχεση εργασίας

Αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης έως 5 μήνες στην επίσχεση εργασίας

Αν ο εργαζόμενος εξασφάλισε δικαστική απόφαση που του παρέχει το δικαίωμα να έχει νόμιμο χρόνο επίσχεσης εργασίας, που να είναι μεγαλύτερος των πέντε μηνών, τότε θα ακολουθείται η συγκεκριμένη απόφαση.

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτης αποδέχθηκε ο υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος Πετρόπουλος και πλέον θα αναγνωρίζεται ως ασφαλιστικός χρόνος η επίσχεση εργασίας, από τον ένα μήνα πουισχύει στους πέντε, με τον ΕΦΚΑ να δέχεται αυτόματα το νέο αυξημένο χρονικό διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ανο εργαζόμενος εξασφάλισε δικαστική απόφαση που του παρέχει το δικαίωμα να έχει νόμιμο χρόνο επίσχεσης εργασίας, που να είναι μεγαλύτερος των πέντε μηνών, τότε θα ακολουθείται η συγκεκριμένη απόφαση.

Ηγνωμοδότηση του ΝΣΚ στηρίχθηκε σε απόφαση του Εφετείου της Θεσσαλίας το 2003 στην οποια λέει ότι τα όργανα του ΕΦΚΑ οφείλουν για το 5άμηνο να βεβαιώνουν χωρίς προσκόμματα τον χρόνο ασφάλισης με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του εκάστοτε εργαζόμενου.

Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης έχει δοθεί εντολή να οριστικοποιηθούν οι απαραίτητες διευκρινιστικές οδηγίες προς τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ, ώστε να ενεργοποιηθεί πλήρως η ρύθμιση .