Πώς θα γλιτώνουν οι επιχειρήσεις το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την ανασφάλιστη εργασία

Η... προσλαμβάνεις ή πληρώνεις το δίλημμα στους παραβάτες

Πώς θα γλιτώνουν οι επιχειρήσεις το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την ανασφάλιστη εργασία

Προς την κατεύθυνση της αλλαγής του καθεστώτους για το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που επιβάλλεται σε όσες επιχειρήσεις διαπιστωθεί ότι απασχολούν προσωπικό χωρίς ασφάλιση προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ο φόβος και ο τρόμος των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό με «μαύρα» έχει συμβάλλει στην αύξηση της φανερής απασχόλησης και το αρμόδιο υπουργείο μελετά σχέδιο να κάνει τον «μπαμπούλα» ακόμη πιο αποδοτικό για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σκέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο υπουργείο εργασίας είναι το πρόστιμο να αντικατασταθεί με «ρήτρα εργασίας». Δηλαδή η επιχείρηση να είναι υποχρεωμένη να προσλάβει εντός 48 ωρών και για διάστημα 10 μηνών τουλάχιστον τον εργαζόμενο που απασχολεί χωρίς να τον έχει ασφαλίσει, έτσι ώστε να αποφύγει την ποινή, κάτι που θα διασφαλίζεται με επαναλαμβανόμενους ελέγχους για το κατά πόσον τηρεί την συμβατική της υποχρέωση.

Έστω λοιπόν ότι ένας εργαζόμενος εντοπίζεται ανασφάλιστος (κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά πλέον καθώς παίζει ρόλο ακόμη και το ωράριο εργασίας. Εργαζόμενος που έχει δηλωθεί σε διαφορετικό ωράριο, χαρακτηρίζεται ως παραβάτης και ο εργοδότης πληρώνει το πρόστιμο των 10.500 ευρώ). Ο εργοδότης θα έχει δύο επιλογές:

  1. Να πληρώσει επί τόπου τις 10.500 ευρώ
  2. Να κάνει πρόσληψη με υποχρεωτική διάρκεια 10 μηνών τουλάχιστον. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν αυτή η πρόσληψη θα μπορεί να είναι με μερική απασχόληση ή με τον ελάχιστο μισθό. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης προφανώς θα επιλέγει τον δεύτερο δρόμο ο οποίος θα είναι φθηνότερος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ένσημο που αντιστοιχεί σε εργοδότη και εργαζόμενο για μια πρόσληψη τετράωρης απασχόλησης ανέρχεται στα 127 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή, για 10 μήνες (και μαζί με την αμοιβή του εργαζόμενου) το κόστος είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με το κόστος των 10.500 ευρώ που συνεπάγεται η πληρωμή του προστίμου.

Επίσης για τους απασχολούμενους σε αγροτικές και άλλες εργασίες, πλην εστίασης, οι πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι είναι να δοθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις η δυνατότητα να αγοράζουν εργόσημο, όπως γίνεται σήμερα για τις οικιακές βοηθούς, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μόνιμη ασφάλιση, αφού οι συγκεκριμένες εργασίες γίνονται για κάποιες μέρες του μήνα ή κάποιες περιόδους του χρόνου.