Σε ποιους τομείς προβλέπονται προσλήψεις

Τι δείχνει έρευνα της ManPower Group για τις προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα

Σε ποιους τομείς προβλέπονται προσλήψεις

Μήπως τελικά υπάρχει «φως στο τούνελ»; Η όχι! Έρευνα της ManPower Group για τις προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα προβλέπει ότι το 20% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων το δ’ τρίμηνο 2017, το 11% προβλέπει μείωση και το 66% δεν αναμένει κάποια αλλαγή. 

Σύμφωνα με την έρευνα οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε τρεις τομείς: στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, στον τομέα της Γεωργίας και για τον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών. Οι πιο επιφυλακτικές προοπτικές, της τάξης του +6%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Τουρισμού.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

Οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναμένουν την ισχυρότερη αγορά εργασίας, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21%.

Παράλληλα στον τομέα Γεωργίας, οι εργοδότες καταγράφουν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων με Προοπτικές της τάξης του +20%, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών είναι της τάξης του +18%.

Ευνοϊκές προοπτικές προσλήψεων διαφαίνονται επίσης στον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, καθώς και στον τομέα Κατασκευών, με Προοπτικές της τάξης του +17% και +16% αντίστοιχα, ενώ οι εργοδότες του τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες καταγράφουν Προοπτικές της τάξης του +15%. Παράλληλα, οι πιο επιφυλακτικές Προοπτικές (+6%), καταγράφονται στον τομέα Τουρισμού.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείςοικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν αξιόλογη αύξηση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές είναι κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες τόσο για τον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης όσο και τον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται για τρεις τομείς, και ειδικότερα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και

Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις
Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται και για τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Απότομες αυξήσεις, κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφονται τόσο για τον τομέα Κατασκευών όσο και τον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών καταγράφουν βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 9 και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα Βιομηχανίας/Παραγωγής και τον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το Δ' τρίμηνο του 2017 (σ.σ. Οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι Μικρές επιχειρήσεις με 10-49 υπαλλήλους, οι Μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 υπαλλήλους και οι Μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους).

Οι εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26% ενώ και οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν μια δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +24%.

Παράλληλα, οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων προβλέπουν σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων με Προοπτικές της τάξης του +12%, ενώ οι Προοπτικές για τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +8%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν σημαντική βελτίωση 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές ισχυροποιούνται κατά 3 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων αντίστοιχα. Τέλος, οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων δεν καταγράφουν κάποια αλλαγή.

Οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται επίσης σε τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016, ειδικότερα κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε ό,τι αφορά τους εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι Προοπτικές είναι κατά 10 και 8 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες για τους εργοδότες των Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων, αντίστοιχα, αλλά οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ