Οι 5 κλάδοι με το μεγαλύτερο μέλλον στην Ελλάδα

Οι 5 κλάδοι με το μεγαλύτερο μέλλον στην Ελλάδα
Real estate, ξενοδοχειακές υποδομές και εστίαση, Πληροφορική, Πωλήσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αυτοί είναι οι πέντε τομείς οι οποίοι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), θα έχουν θετικές προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα έως το 2025.

Στον αντίποδα, λιγότερες θέσεις εργασίας αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και δασοκομίας, μεταφορών, μεταποίησης, δικτύων ύδρευσης και τεχνών.

Ειδικότερα, έρευνα του CEDEFOP για τις προοπτικές απασχόλησης στην Ευρώπη καταδεικνύει ότι στην Ελλάδα μπορεί να μην υπάρχει έλλειψη πτυχιούχων, ωστόσο οι πτυχιούχοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διεκδικήσουν τις περιζήτητες θέσεις εργασίας. Όπως εκτιμάται για την Ελλάδα, τη μεγαλύτερη ζήτηση έως το 2025 θα έχουν οι επαγγελματίες σε τομείς σχετικούς με το Real estate (22,67%), αλλά και την ξενοδοχειακή υποδομή και εστίαση (18,84%). Ακολουθούν η Πληροφορική, οι Πωλήσεις και η Διοίκηση Επιχειρήσεων. Όπως εξηγούν οι εμπειρογνώμονες του CEDEFOP, μπορεί ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα μας να έχει υποστεί «καθίζηση» και να υπάρχει κορεσμός στα σχετικά επαγγέλματα, ωστόσο, το real estate θα προσφέρει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης που σαφώς περιλαμβάνουν τον τουρισμό έχουν θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Στον αντίποδα, έως το 2025 τη μεγαλύτερη αρνητική ανάπτυξη στην Ελλάδα θα έχει η απασχόληση στη γεωργία, την αλιεία και τη δασοκομία με ποσοστό 12,97%, ενώ ακολουθούν οι μεταφορές (9,03%). Πάντως, όπως διευκρινίζουν εμπειρογνώμονες του CEDEFOP, στον κλάδο της γεωργίας θα υπάρχουν 307.253 νέες θέσεις εργασίας έως το 2025, οι οποίες όμως θα προκύψουν όχι επειδή ο κλάδος θα αναπτύσσεται, αλλά επειδή, με βάση την ηλικιακή κατανομή των σημερινών αγροτών, πολλοί θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια χωρίς, την ίδια ώρα, να εισέλθουν νέοι εργαζόμενοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ