Ποιοι δικαιούνται να ανοίξουν ηλεκτρονικά φαρμακεία

Ποιοι δικαιούνται να ανοίξουν ηλεκτρονικά φαρμακεία
Το δικαίωμα λειτουργίας ηλεκτρονικού φαρμακείου έχουν μόνο όσοι λειτουργούν φαρμακεία (φυσικό κατάστημα) μόνιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και «με σκοπό τη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ορίζεται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ως αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων στη χώρα μας.

Στην ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν αποκλειστικά τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια.

Για την εφαρμογή της ΚΥΑ, ο ΠΦΣ θα δημιουργήσει ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση (κοινό λογότυπο) και τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ