Επανασύσταση 297 θέσεων εργασίας στα ασφαλιστικά Ταμεία

Επανασύσταση 297 θέσεων εργασίας στα ασφαλιστικά Ταμεία
Το  υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση της εξυπηρέτησης συνταξιούχων και ασφαλισμένων σε όλο το εύρος των συναλλαγών τους με τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνος Σκουρλέτης και ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δημήτρης Στρατούλης, υπέγραψαν σήμερα τις αποφάσεις για την επανασύσταση συνολικά 297 καταργηθέντων οργανικών και προσωρινών – προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, σε τέσσερις (4) φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, υλοποιώντας τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για θέσεις που είχαν καταργηθεί τον Σεπτέμβριο του 2013.

Η επανασύσταση αφορά:

• 180 θέσεις στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

• 69 θέσεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)

• 29 θέσεις στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

• 19 θέσεις στον Οργανισμό γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά έμπρακτη απάντηση της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, στην τεράστια έλλειψη προσωπικού που εντοπίζεται στα ασφαλιστικά Ταμεία και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε συνταξιούχους, σε ασφαλισμένους, αλλά και στο ίδιο το προσωπικό των Ταμείων.

Αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η βελτίωση της εξυπηρέτησης συνταξιούχων και ασφαλισμένων σε όλο το εύρος των συναλλαγών τους με τους ασφαλιστικούς φορείς. Η επαρκής στελέχωση και μάλιστα με έμπειρο προσωπικό, αυτών των φορέων, είναι ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστούν και θα εμπλουτιστούν, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ