«Ξεκλειδώνουν» τρία προγράμματα προσλήψεων για 42.000 ανέργους - Όλες οι λεπτομέρειες

«Ξεκλειδώνουν» τρία προγράμματα προσλήψεων για 42.000 ανέργους - Όλες οι λεπτομέρειες
Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης ετοιμάζονται να «τρέξουν» εντός του Μαΐου και αναμένεται να να δώσουν δουλειά σε 42.000 ανέργους.

Τα δύο πρώτα είναι με το συνδυασμό «κατάρτισης και απασχόλησης» και απευθύνονται σε 23.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Με το ένα θα απασχοληθούν στον τουρισμό 8.000 άνεργοι ενώ με το δεύτερο άλλοι 15.000 άνεργοι σε επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, λιανικού εμπορίου, πληροφορικής, καθώς και σε εταιρίες του πρωτογενούς τομέα με εξωστρεφή προσανατολισμό.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου και θα προβλέπεται μεγαλύτερη επιδότηση για τους ανέργους.

Τον Μάιο θα προκηρυχθεί και το δεύτερο πακέτο κοινωφελούς εργασίας με 19.000 θέσεις σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και περιφέρειες.

Πίνακας θέσεων εργασίας:

- Τουρισμός 8.000

- Εμπόριο και Τεχνολογίες 15.000

- Κοινωφελής εργασία σε υπουργεία, ταμεία, περιφέρειες 19.000

Voucher Τουρισμού

Απευθύνεται σε 8.000 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και απο-φοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 29.860.000 ευρώ.

Με το νέο σχεδιασμό το 63% της επιδοτούμενης δαπάνης θα λαμβάνεται από τους ανέργους και το 27% από τους παρόχους κατάρτισης.

Οι αποδοχές για τους ανέργους -ωφελούμενους διαμορφώνονται ως εξής:

Ωφελούμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (100 ώρες θεωρία+420 ώρες πρακτική): 2.320 € μικτά, 2.180 € καθαρά.

Ωφελούμενος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100 ώρες θεωρία+420 ώρες πρακτική): 2.544 € μικτά, 2.390 € καθαρά.

Πάροχος (θεωρητική κατάρτιση, συμβουλευτική, υποστήριξη πρακτικής άσκησης, επόπτες, διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών πιστοποίησης): 1.006 € για τριτοβάθμιους και 1.020 € για δευτεροβάθμιους.

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ

Στα υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα γίνουν οι περισσότερες από τις 19.000 προσλήψεις που περιλαμβάνει το δεύτερο σκέλος του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Στο υπουργείο Εργασίας έχουν προγραμματιστεί 2.470 προσλήψεις, στο υπουργείο Υγείας 2.536 προσλήψεις και άλλες 4.500 προσλήψεις στα υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το πρόγραμμα προβλέπει συμβάσεις για 5 μήνες και μισθό 429 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών και 490 ευρώ για τους άνω των 25 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα (27/4/2015) εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις πρώτες 32.433 προσλήψεις μέσω κοινωφελούς εργασίας στους δήμους της χώρας.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε ειδικότητες αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ, απευθύνεται σε 15.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ και αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων καθώς και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους παρακάτω τομείς:

  • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
  • Λιανικό Εμπόριο
  • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Εμφαση στον πρωτογενή τομέα)
  • Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Βασικά σημεία αλλαγών στο σχεδιασμό του Προγράμματος

Ο άνεργος μετά το τέλος του προγράμματος θα λαμβάνει 1.471,60 ευρώ, ενώ ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ.

Με τον προηγούμενο σχεδιασμό ο άνεργος λάμβανε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 799,50 ευρώ και ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης 1.050 ευρώ.

Με το νέο σχεδιασμό έχουμε, δηλαδή, αύξηση 45,6% στην επιδότηση του ανέργου και μείωση 20% για το ΚΕΚ. Εισάγεται η πρακτική άσκηση (on the job training) σε επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο στο οποίο θα καταρτιστούν οι άνεργοι με 120 ώρες θεωρία και 260 ώρες πρακτική άσκηση, μέσα στην επιχείρηση.

Η Θεωρητική κατάρτιση θα γίνει σε 2 στάδια ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική στις επιχειρήσεις.

Στάδιο 1ο: 60 ώρες κατάρτιση στην έναρξη της δράσης.

Στάδιο 2ο: υπόλοιπες 60 ώρες θεωρίας μετά την υλοποίηση ενός μήνα πρακτικής άσκησης. Θα δημιουργηθεί ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων των κλάδων που θα ζητούν ανέργους για πρακτική άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή).

Στις αιτήσεις, οι επιχειρήσεις θα αναφέρουν:

α) τον αριθμό των ατόμων (ανά ειδικότητα) που θέλουν να απασχολήσουν για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης,

β) τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν σε σταθερή βάση και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται.

Αντιμετώπιση της υποκατάστασης εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των ανέργων στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις όπου θα κάνουν πρακτική οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξης τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε νέα πρόσληψη ούτως ώστε να διατηρείται σταθερός ο αριθμός του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης.

Εδώ εισάγεται μια βασική διαφοροποίηση, καθώς σε όλα τα μέχρι τώρα προγράμματα οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να απολύσουν προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή αιτήσεων ενώ τώρα θα μπορούν να έχουν απολύσει πριν και όχι κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκουμένων. Οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν στην Εργάνη τους ανέργους που θα απασχολήσουν για πρακτική άσκηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ