Δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 6/2015 των ΕΛΤΑ

Δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 6/2015 των ΕΛΤΑ
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού.

Οι επιτυχόντες συνολικού αριθμού εκατόν ογδόντα εννέα (189),θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ειδικότητα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά.

Δείτε τα αποτελέσματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ