Και επίσημο το …κούρεμα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Και επίσημο το …κούρεμα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα
Όλοι το βιώνουμε, τώρα ήρθε η ώρα να το δούμε και μέσα από την αλήθεια των αριθμών: το 2013 οι μισθοί υποχώρησαν στον ιδιωτικό τομέα κατά 10% επιπλέον ενώ εκτοξεύτηκε ο αριθμός των εργαζομένων που έφτανε να δουλεύει για 3-4 ώρες ημερησίως με μισθό πείνας. Τα συμπεράσματα, προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ. Η στατιστική έχει ως «πηγή» τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι απογοητευτικά.

Ο μέσος μεικτός μισθός τον Δεκέμβριο του 2013, διαμορφώθηκε στα 1048,45 ευρώ ενώ το μέσο ημερομίσθιο στα 48,26 ευρώ. Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση οι οποίοι έφτασαν στις 433.473 άτομα, οι μέσες μεικτές αποδοχές περιορίστηκαν στα 445,33 ευρώ μεικτά. Όσο για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, οι μέσες αποδοχές ανήλθαν στα 1265,08 ευρώ.

Αν αποφορολογήσεις αυτούς μισθούς, προκύπτει ότι οι μέσες καθαρές αποδοχές, διαμορφώνονται ως εξής:

Μεικτές αποδοχές Καθαρές αποδοχές

2009 1267,51 1014

2010 1264,19 1026

2011 1258,95 992

2012 1155,36 887

2013 1048,45 823

Δηλαδή, ο μέσος καθαρός μισθός αυτή τη στιγμή (και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι όποιες μεταβολές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014) έχει πέσει στα 820 ευρώ. Στην έκθεσή του, το ΙΚΑ καταγράφει τις ακόλουθες μεταβολές το 2013 σε σχέση με το 2012 (πάντοτε για τον μήνα Δεκέμβριο)

  • Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,27% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 15,82%.
  • To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6,92%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 20,01% και στο σύνολο κατά 7,11%.
  • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13,28%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,58% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 12,99%.
  • Ο αριθμός των ασφαλισμένων, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, αυξήθηκε κατά 6,85%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 46,84%.
  • Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 19,41%.
  • Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 21,50% σε 22,19%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 56,92% σε 56,78%.
  • Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών μειώθηκε από 46,50% σε 46,22%.
  • Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,59%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,25%.