Τα βήματα της ΕΣΕΕ: Οι μισθοί των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν μπορούν να μειωθούν άλλο

Τα βήματα της ΕΣΕΕ: Οι μισθοί των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν μπορούν να μειωθούν άλλο
Πέντε άξονες ώστε ο διάλογος να δώσει τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να διατηρήσουν ένα επίπεδο ελάχιστης

συνεννόησης σε μια περίοδο όπου πολύ συχνά οι διαδικασίες αυτού του διαλόγου παρακάμπτονται, παρέθεσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασ. Κορκίδης κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας και του EUROFOUND για τον κοινωνικό διάλογο στο Ζάππειο, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας.
Η απάντηση από την πλευρά της ΕΣΕΕ, όπως είπε, βρίσκεται στο να υπάρξει συμφωνία επί των πέντε παρακάτω σημείων:
1. Ο ουσιαστικός Κοινωνικός Διάλογος (ΚΔ) είναι στις παρούσες συνθήκες βασική προϋπόθεση για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων.
2. Η θεσμική ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων θα συμβάλει στην ενδυνάμωση τόσο του ΚΔ όσο και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής.
3. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας δεν μπορούν να μειωθούν περαιτέρω τη στιγμή μάλιστα που αντιπροσωπεύουν κατανάλωση για τις επιχειρήσεις.
4. Η μείωση όμως του υψηλού μη μισθολογικού κόστους μπορεί να αυξήσει τον καθαρό μισθό και να ενισχύσει τα χαμηλά επίπεδα απασχόλησης.
5. Είναι απαραίτητη η άμεση αντιμέτωπη του χρηματοδοτικού κενού του ασφαλιστικού μας φορέα με πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των οφειλών του ΟΑΕΕ και την αφαίρεση του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου σε όλους τους ουσιαστικά «ανέργους» εμπόρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ