Θέλετε να γίνετε Θεοχάρης; Δείτε ποιά προσόντα απαιτούνται

 Θέλετε να γίνετε Θεοχάρης; Δείτε ποιά προσόντα απαιτούνται
Μία μέρα μετά την παραίτηση Θεοχάρη και αναρτήθηκε σήμερα στο opengov.gr η προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ξεκινά από σήμερα 06/06/2014 και λήγει στις 15/06/2014.
Σύμφωνα με την προκήρυξη τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι:

α) Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί η πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.
γ) Σημαντική διοικητική εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα ή αντίστοιχη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπροσθέτως, κριτήρια για την επιλογή είναι τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:

α) Η ειδική εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης.
β) Εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή οργανωτικών μονάδων καθώς και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή/και στην κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Κωλύματα – Ασυμβίβαστα:
α) Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα των άρθρων 5 (Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων), 8 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) και 9 (Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους) του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.
β) Η προκηρυσσόμενη θέση είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων δημοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου, εφόσον επιλεγεί.

Δείτε όλη την προκύρηξη ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ