Εως τη Μ. Τετάρτη το Δώρο του Πάσχα. Πόσο και ποιοι το δικαιούνται

Εως τη Μ. Τετάρτη το Δώρο του Πάσχα. Πόσο και ποιοι το δικαιούνται
Το αργότερο έως την τη Μ. Τετάρτη θά λάβουν το Δώρο του Πάσχα οι άνεργοι από τον ΟΑΕΔ, οι επιδοτούμενοι άνεργοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Για τους άνεργους, το δώρο είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας και συνολικά 12,5 ημερήσια επιδόματα εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Μισό μισθό (ή 15 ημερομίσθια, αν υπάρχει συμφωνία αμοιβής με ημερομίσθιο) πρέπει να καταβάλλουν έως τη Μ. Τετάρτη οι εργοδότες στους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που απασχολούν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, ενώ αναλογία δώρου δικαιούνται και οι εργαζόμενοι των οποίων η εργασιακή σχέση έχει διαρκέσει λιγότερο χρόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ