ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2023

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2023

Σε 1.035.580 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, τον Μάρτιο του 2023, καταγράφοντας μείωση κατά 56.929 άτομα (5,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο του 2022 και μείωση κατά 38.993 άτομα (3,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ, τον Μάρτιο του 2023, ανήλθε σε 1.035.580 άτομα. Από αυτά, 533.314 άτομα (ποσοστό 51,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 502.266 άτομα (ποσοστό 48,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 370.903 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες σε 664.677 άτομα (ποσοστό 64,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 344.426 άτομα (ποσοστό 33,3%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανέρχεται σε 493.662 άτομα (ποσοστό 47,7%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ο οποίος ανέρχεται σε 325.185 άτομα (ποσοστό 31,4%) και 195.336 άτομα (ποσοστό 18,9%), αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Μάρτιο του 2023, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 195.365 άτομα, από τα οποία οι 137.007 (ποσοστό 70,1%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων ενώ οι 58.358 (ποσοστό 29,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Μάρτιο του 2023, ανήλθε σε 195.365 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 32.508 άτομα (20%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο του 2022 και μείωση κατά 43.831 άτομα (18,3%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο του 2023.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 90.082 (ποσοστό 46,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 105.283 (ποσοστό 53,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 123.731 (ποσοστό 63,3%) είναι κοινοί, 3.153 (ποσοστό 1,6%) είναι οικοδόμοι, 58.358 (ποσοστό 29,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.337 (ποσοστό 4,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 686 (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 100 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ