Intrakat: Καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου - Αντλήθηκαν 51,35 εκατ. ευρώ

Intrakat: Καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου - Αντλήθηκαν 51,35 εκατ. ευρώ

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €8.108.108,40 με την έκδοση 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης

 

Την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €51.351.353,20 και την έκδοση 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, ανακοίνωσε η Intrakat.

Η αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:

- Ποσοστό 98,64% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €50.651.288,70 που αντιστοιχεί σε 26.658.573 Νέες Μετοχές.

- Ποσοστό 1,36% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής με την καταβολή συνολικού ποσού €700.064,50 που αντιστοιχεί σε 368.455 Νέες Μετοχές. Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης, οι ως άνω 368.455 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

Συνεπώς, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεπεία των ανωτέρω και της από 16.02.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €51.351.353,20.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €8.108.108,40 με την έκδοση 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης τους, συνολικού ποσού €43.243.244,80, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €22.516.169,70, διαιρούμενο σε 75.053.899 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ