Intrakat: 31 Ιανουαρίου ξεκινά η άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης

Εγκρίθηκε από από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό δελτίο

 

Η INTRAKAT ανακοινώνει ότι από την 21.01.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 21.01.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν (εφεξής το "Ενημερωτικό Δελτίο").

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (εφεξής οι "Νέες Μετοχές"), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας (εφεξής η "Αύξηση") και τιμή διάθεσης €1,90 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), με βάση την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικο Συμβούλιο με την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 17.12.2021.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 13.3 "Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής" του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ