Jumbo: Στις 19 Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση για διανομή έκτακτου μερίσματος

Jumbo: Στις 19 Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση για διανομή έκτακτου μερίσματος

Εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

 

 

Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου ανακοίνωσε η Jumbo για με τη διανομή μερίσματος 52 εκατ. ευρώ στους μετόχους και την εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
«Σύμφωνα με το νόμο, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και την από 27.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της COVID-19, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00 προς τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016- 30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018.

2. Εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ενός εξ αυτών ως ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19.01.2022, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 26.01.2022 και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι για την επαναληπτική συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της COVID-19, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Ιανουαρίου 2022 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ