Σημαντική βελτίωση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Νοέμβριο

Σημαντική βελτίωση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με την έρευνα της IHS Markit, ο συνολικός ρυθμός αύξησης κυμάνθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στις 58,8 μονάδες έκλεισε τον Νοέμβριο ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Index - PMI), τιμή οριακά χαμηλότερη από τις 58,9 μονάδες του Οκτωβρίου, υποδεικνύοντας σημαντική βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα.

Σύμφωνα με την έρευνα της IHS Markit, ο συνολικός ρυθμός αύξησης κυμάνθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η παραγωγή σε όλο τον ελληνικό τομέα μεταποίησης αυξήθηκε έντονα τον Νοέμβριο, με τον ρυθμό αύξησης να αντιστοιχεί σε αυτόν που παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι η αύξηση της παραγωγής συνδεόταν με τη μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών. Παρόλα αυτά, οι ελλείψεις πρώτων υλών επιβράδυναν τη δυναμική ανάπτυξης, καθώς εντάθηκαν οι πιέσεις που ασκούνταν στο παραγωγικό δυναμικό. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δεύτερος βραδύτερος σε διάστημα επτά μηνών.

Παράλληλα, οι νέες συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν αισθητά τον Νοέμβριο. Παρά τις ισχυρές συνθήκες ζήτησης, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε και ήταν ο χαμηλότερος σε διάστημα τεσσάρων μηνών, καθώς οι παραγωγοί αγαθών ανέφεραν, στο πλαίσιο της έρευνας, ότι οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης και οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες είχαν ως αποτέλεσμα ακυρώσεις από την πλευρά των πελατών. Αντίστοιχα, ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών εξαγωγών μειώθηκε.

Σύμφωνα με την IHS Markit, οι αναταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού επιδεινώθηκαν εξαιτίας των ελλείψεων πρώτων υλών και των καθυστερήσεων στις μεταφορές, καθώς οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν αισθητά τον Νοέμβριο. Οι ελλείψεις ώθησαν τις τιμές εισροών σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε σε επίπεδο-ρεκόρ στην ιστορία της έρευνας. Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτή ήταν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, καυσίμων, μετάλλων, πλαστικών και υλικών συσκευασίας. Οι εταιρείες επιδίωξαν να μετακυλίσουν τις υψηλότερες τιμές εισροών στους πελάτες, καθώς οι χρεώσεις εκροών αυξήθηκαν με σημαντικό ρυθμό. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δεύτερος υψηλότερος στην ιστορία της έρευνας, παρόλο που υπήρξαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με την ακύρωση παραγγελιών λόγω των υψηλότερων τιμών πώλησης.

Οι δυσκολίες προμήθειας πρώτων υλών και η έντονη αύξηση των νέων παραγγελιών οδήγησαν τον όγκο αδιεκπεραίωτων εργασιών σε άνοδο-ρεκόρ στην ιστορία της έρευνας, στα μέσα του τέταρτου τριμήνου. Η χαμηλή διαθεσιμότητα εισροών επηρέασε αρνητικά τις δυνατότητες παραγωγής, παρότι η αύξηση των επιπέδων απασχόλησης ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών.

Παρόλο που η επιβάρυνση κόστους αυξήθηκε και πάλι, οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα αύξησαν τις αγορές εισροών τους με τον δριμύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2000. Τα αποθέματα σημείωσαν, ωστόσο, περαιτέρω συρρίκνωση. Οι εταιρείες επεσήμαναν, στο πλαίσιο της έρευνας, δυσκολίες κατά την αναπλήρωση των αποθεμάτων προμηθειών και ετοίμων προϊόντων, εξαιτίας της αναταραχής στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τέλος, τον Οκτώβριο ενισχύθηκαν οι προσδοκίες σχετικά με τις προοπτικές για την παραγωγή μέσα στο επόμενο έτος. Τα ισχυρά επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης αποδόθηκαν στις ελπίδες για περαιτέρω άνοδο της ζήτησης των πελατών και μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοση των προμηθευτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ