Κόμβο διάθεσης "ανοικτών δεδομένων" των δημόσιων επιχειρήσεων δημιουργεί το Υπερταμείο

Κόμβο διάθεσης "ανοικτών δεδομένων" των δημόσιων επιχειρήσεων δημιουργεί το Υπερταμείο

Ο νέος κόμβος θα παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα συγκεντρωμένα τέτοιους είδους σημαντικά στοιχεία δημοσίων επιχειρήσεων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) διασφαλίζοντας αυτοματοποιημένη πρόσβαση.

Έναν κόμβο διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Open Data) των δημόσιων επιχειρήσεων δημιουργεί το Υπερταμείο, ( Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.) στο πλαίσιο της κεντρικής στρατηγικής του για την παραγωγή, διαχείριση και διάθεση ανοικτών δεδομένων. Θα παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που παράγονται από τη λειτουργία των θυγατρικών του και πρόκειται κυρίως για ανοιχτά δεδομένα στις θεματικές περιοχές ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών και ταχυδρομείου, αλλά και της διανομής τροφίμων, της διαχείρισης ακινήτων και άλλους τομείς της δραστηριότητάς του.

Ο νέος κόμβος θα παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα συγκεντρωμένα τέτοιους είδους σημαντικά στοιχεία δημοσίων επιχειρήσεων μέσω ανοικτών προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) διασφαλίζοντας αυτοματοποιημένη πρόσβαση. Θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2021 με τα πρώτα σύνολα δεδομένων σε πιλοτική διάθεση, και θα ενσωματώνει τα πρότυπα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τη διαχείριση, ανακάλυψη, επεξεργασία, ασφαλή αποθήκευση, ανάλυση, οπτικοποίηση και παρουσίαση των δεδομένων, καθώς και την ασφαλή διασύνδεση εφαρμογών για την αξιοποίηση των δεδομένων από κάθε ενδιαφερόμενο.

Θα διαθέτει στην αρχική φάση λειτουργίας του, μεταξύ άλλων, δεδομένα για τα αποθέματα ταμιευτήρων ύδρευσης, την παραγωγή και τις καταναλώσεις πόσιμου νερού, τη διακίνηση αλιευμάτων σε ιχθυόσκαλες της χώρας, τις τιμές οπωρολαχανικών και κρεάτων, την κίνηση οχημάτων σε υποδομές κεντρικής αγοράς, δεδομένα ταχυδρομικών πληροφοριών (π.χ. εισαγωγές-εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων), δεδομένα σταθμών και σημείων εξυπηρέτησης μέσων μεταφοράς (π.χ. προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, δίκτυο πώλησης εισιτηρίων και έκδοσης καρτών, στάσεις λεωφορείων).

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Στέφανο Γιουρέλη, «πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ψηφιακής μετάβασης. Τα ανοικτά δεδομένα είναι η πρώτη ύλη για την έρευνα, τη γνώση και τελικά την ανάπτυξη. Είναι μια πολύτιμη περιουσία που παύει να μένει αναξιοποίητη και πλέον αναδεικνύεται και αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Γι' αυτό και το Υπερταμείο ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας αυτού του κόμβου διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων, ως ένα νέο κεφάλαιο βέλτιστης αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που εντάσσεται στην ευρύτερη εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική».

Σύμφωνα επίσης με το Υπερταμείου, πρόκειται για την αρχή μίας σειράς οριζόντιων υπηρεσιών που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με τις θυγατρικές του, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και την αξιοποίηση συνεργειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ