Καραμολέγκος: Στο 84,47% διαμορφώθηκε το ποσοστό του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου

 Καραμολέγκος: Στο 84,47% διαμορφώθηκε το ποσοστό του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου

 

Η εταιρεία "ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατέχει πλέον 1.920.700 ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν στο 20,17%

 

Η "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." σε συνέχεια της από 26/10/2021 γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχών, κατ` άρθρα 9 και 10 και του ν. 3556/2007, των μετόχων/υπόχρεων προσώπων της: α) Εμμανουήλ Καραμολέγκου του Ηλία, β) Μαρίας Καραμολέγκου του Ηλία, γ) "ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", την οποία έλαβε στις 26/10/2021, ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3556/2007:

Την Παρασκευή 22.10.2021 (Ημερομηνία μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου) η εταιρεία "ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" προχώρησε στην αγορά του συνόλου των μετοχών της κυρίας Μαρίας Καραμολέγκου του Ηλία που της ανήκουν άμεσα και έμμεσα, δηλαδή 1.920.700 ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν στο 20,17% (άμεσα 17,17% και έμμεσα μέσω της Antire Projects Limited 3%) επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.", έναντι τιμήματος ευρώ 2,50 ανά μετοχή.

Η εταιρεία "ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατέχει πλέον 1.920.700 ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν στο 20,17%. Η παραπάνω εταιρεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κύριο Εμμανουήλ Καραμολέγκο του Ηλία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.", ο οποίος κατέχει πλέον άμεσα το 64,3% και έμμεσα το 20,17%.

Το συνολικό ποσοστό του κυρίου Εμμανουήλ Καραμολέγκου (άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται στο 84,47% (δηλαδή 8.042.421 μετοχές) επί του συνόλου των μετοχών της "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ