ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

14/01/2022 19:49 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραμολέγκος: Στο 94,31% το ποσοστό της Εμ. Καρ. Μονοπρόσωπη

Κατέχει πλέον έως και την 12η Ιανουαρίου 2022, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 94,31%…
07/01/2022 22:20 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραμολέγκος: Δημόσια πρόταση από την "Εμ. Καρ. Μονοπρόσωπη Α.Ε." στα 3,22 ευρώ ανα μετοχή

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της…
26/10/2021 20:53 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραμολέγκος: Στο 84,47% διαμορφώθηκε το ποσοστό του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου

  Η εταιρεία "ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατέχει πλέον 1.920.700 ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν στο 20,17%  
20/05/2021 20:29 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραμολέγκος: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος

Διανομή κερδών για τη χρήση 2020 συνολικού ποσού 100.000€