Όλα τα ποσά επιδότησης για τα δάνεια των επιχειρήσεων μέσω του "ΓΕΦΥΡΑ 2"

Από 300 έως 50.000 ευρώ ανά μήνα οι ενισχύσεις που θα δοθούν για ένα 8μηνο προκειμένου να αποπληρωθούν οι δόσεις των επαγγελματικών δανείων - Οι τρεις κατηγορίες των δανείων

Όλα τα ποσά επιδότησης για τα δάνεια των επιχειρήσεων μέσω του "ΓΕΦΥΡΑ 2"

Πράσινα δάνεια: ενίσχυση 600 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ανά μήνα. Δάνεια σε καθυστέρηση: ενίσχυση από 500 ευρώ έως και  40.000 ευρώ και πάλι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Και καταγγελμένα δάνεια (υπό την προϋπόθεση ότι θα ρυθμιστούν): επιδοτήσεις που θα κυμαίνονται έως και τα 30.000 ευρώ και πάλι ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού. Είναι οι τρεις κατηγορίες στις οποίες θα κατανεμηθούν τα επαγγελματικά δάνεια για τις ανάγκες του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ 2. Οι ανακοινώσεις αναμένονται από την κυβέρνηση μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Με τρεις «ταχύτητες» θα τρέχουν οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» το οποίο θα διαρκέσει για 8 μήνες από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο.

1. Τα μεγαλύτερα ποσοστά επιδότησης θα αφορούν σε όσους επαγγελματίες έχουν πράσινα επαγγελματικά δάνεια: θα φτάνουν ακόμη και στο 90% αλλά θα πέφτουν με την πάροδο του χρόνου στο 70%. Τα δε ποσά θα κυμαίνονται από τα 600 ευρώ έως και τα 50.000 ανά δανειακή σύμβαση. Για τα δάνεια σε καθυστέρηση για έως και 3 μήνες, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% και θα πέφτει σταδιακά έως και το 60%. Τα ποσά της ενίσχυσης θα κυμαίνονται από 500 έως και 40.000 ευρώ. Όσο για τους επαγγελματίες με τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, τα ποσοστά επιδότησης θα είναι 50% και θα πέφτουν σταδιακά έως και το 30% με τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης να κυμαίνονται από 300 έως και 25.000 ευρώ. Κριτήριο για τον ορισμό της επιδότησης θα είναι ο αριθμός των εργαζομένων. Τα μικρότερα ποσά θα αφορούν σε αυτούς που δεν έχουν καθόλου προσωπικό και τα μεγαλύτερα σε αυτούς που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους (αλλά κάτω από 250 γιατί οι εταιρείες με περισσότερους από 250 υπαλλήλους δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα). ΟΙ επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε κάποια από τις τρεις ταχύτητες επιδότησης του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ, θα αναλαμβάνουν μια μεγάλη δέσμευση: μετά την ολοκλήρωση της 8μηνης περιόδου απασχόλησης, θα πρέπει να συνεχίσουν υποχρεωτικά να εξυπηρετούν τα δάνειά τους καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψουν την επιδότηση. Αυτή η περίοδος υποχρεωτικής πληρωμής θα διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες για τα πράσινα δάνεια (άρα ολόκληρο το πρώτο 6μηνο του 2021), 12 μήνες για τα κόκκινα και 18 μήνες για τα καταγγελμένα.

Αναλυτικά τα ανώτατα πλαφόν επιδότησης ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Α' κατηγορία: Πράσινα δάνεια

i) 600 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

iii) 15.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

iv) 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Β' κατηγορία: Δάνεια σε καθυστέρηση για έως 3 μήνες

Για τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% το α΄ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 70% το β΄ τρίμηνο και στο 60% το τελευταίο δίμηνο. Αντίστοιχα η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 500 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

iii) 12.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

iv) 40.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Γ' Κατηγορία: Καταγγελμένα δάνεια

Για τα καταγγελμένα δάνεια, τέλος, η επιδότηση του Δημοσίου θα ξεκινά από το 50% το α΄ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 40% το β΄ τρίμηνο και στο 30% το τελευταίο δίμηνο. Αντίστοιχα η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 300 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 2.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

iii) 7.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

iv) 25.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ