Coca-Cola HBC: 414,9 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη το 2020 - Μείωση 20,6% του όγκου στην Ελλάδα

Coca-Cola HBC: 414,9 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη το 2020 - Μείωση 20,6% του όγκου στην Ελλάδα

Η επίδοση του όγκου πωλήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο σημείωσε σημαντική βελτίωση

Μείωση κατά 20,6% σημείωσε το 2020 ο όγκος πωλήσεων που ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC AG για την Ελλάδα, που είναι μία από τις χώρες που έχει πληγεί περισσότερο στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών, δεδομένης της υψηλής έκθεσης στο κανάλι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού και στον τουρισμό.

Η επίδοση του όγκου πωλήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο σημείωσε σημαντική βελτίωση παρά την ιδιαίτερα υψηλή συγκριτική βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου Coca-Cola HBC AG, στρατηγικού εταίρου εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το σύνολο του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανήλθαν σε 6,131 δισ. ευρώ με πτώση 9,6% συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα έσοδα του 2019 ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 414,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 14,9% ή σε συγκρίσιμη βάση σε 431,4 εκατ. ευρώ με πτώση 17,4%.

Ειδικότερα, ο όμιλος φάνηκε να προσαρμόζεται γρήγορα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως αποτέλεσμα των περιορισμών λόγω του Covid-19 και όπως σημειώνει στην ανακοίνωση του πέτυχε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που αντανακλούν τη δύναμη του χαρτοφυλακίου των προϊόντων, τη λειτουργική ευελιξία και την επιτυχημένη εφαρμογή της εμπορικής μας στρατηγικής στην αγορά.

Ο όμιλος εμφάνισε βελτιωμένες επιδόσεις του όγκου πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο, με μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 0,7% για το τέταρτο τρίμηνο σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης και με περιορισμό της μείωσης του όγκου πωλήσεων στο 4,6% για ολόκληρο το έτος σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης. Τέσσερις από τις μεγαλύτερες αγορές του παρουσίασαν αύξηση του όγκου πωλήσεων σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης: η Νιγηρία, η Ρωσία, η Πολωνία και η Ουκρανία. Παρατηρείται επίσης αύξηση του όγκου πωλήσεων στο κανάλι της εντός σπιτιού κατανάλωσης κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό το δεύτερο εξάμηνο.

Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σταθεροποιήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο και μειώθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με την μείωση κατά 6,1% στο πρώτο εξάμηνο. Τα έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση μειώθηκαν κατά 8,5% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης, ενώ τα δημοσιευμένα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,7%.

Παρατηρείται ισχυρή αύξηση μεριδίων αγοράς το 2020, με αύξηση στα μερίδια αξίας κατά 40 μονάδες βάσης στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών και κατά 30 μονάδες βάσης στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Οι επιδόσεις ανά τομέα επηρεάζονται κυρίως από τη σχετική έκθεσή του στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης αλλά και από τη χρονική στιγμή επιβολής και το επίπεδο αυστηρότητας των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το συγκρίσιμο περιθώριο λειτουργικών κερδών έφτασε το 11,0%, με αύξηση 20 μονάδων βάσης σε ετήσια βάση ή το 10,6% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης, με μείωση 20 μονάδων βάσης σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7,6% σε 660,7 εκατ. ευρώ άνω σημειώνονται και οι διαρθρωτικές βελτιώσεις επί σειρά ετών στη βάση κόστους, με μετατόπιση κόστους από σταθερό σε μεταβλητό, οδηγώντας σε αυξημένη αποδοτικότητα. Σημειώθηκε επίσης αύξηση 20 μονάδων βάσης στο μεικτό περιθώριο κέρδους χάρη στην καλή διαχείριση του κόστους των πρώτων υλών και της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αντιστάθμιση του κινδύνου από συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η έγκαιρη λήψη αποφασιστικών μέτρων ελέγχου των δαπανών οδήγησε σε εξοικονόμηση 120 εκατ. ευρώ. Έτσι τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνονται σε 1,19 ευρώ με πτώση 17,5%, λόγω υψηλότερου μέσου φορολογικού συντελεστή και μικρής αύξησης στις δαπάνες χρηματοδότησης. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 14,9% και το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,64 ευρώ αυξημένο κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Τέλος σημειώνεται ότι οι καθαρές ταμειακές ροές ύψους 497 εκατ. ευρώ είναι αυξημένες κατά 54,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε σχετικά ότι τα νούμερα που παρουσιάστηκαν αποδεικνύουν τη μεγάλη πρόοδο του ομίλου στη διαμόρφωση λειτουργικής ευελιξίας αλλά και την αντοχή των περιθωρίων κέρδους σε βάθος χρόνου. Προσθέτει σχετικά: “Είμαι υπερήφανος για την ταχύτητα, ευελιξία και φροντίδα με την οποία ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποί μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει. Είμαι επίσης ευγνώμων στους πελάτες και τους προμηθευτές μας για την πολύτιμη συνεργασία τους, η οποία είναι ακόμη περισσότερο ζωτικής σημασίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βελτιωμένη επίδοση κατά το δεύτερο εξάμηνο οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης στο σπίτι και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, παρά την επανεμφάνιση κρουσμάτων σε πολλές από τις αγορές μας προς το τέλος του έτους…”.

Ο καθορισμός αυστηρών προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις στην αγορά, πάντα σε στενή συνεργασία με την ομάδα της The Coca-Cola Company, σε συνδυασμό με την άμεση προσαρμογή της στρατηγικής διείσδυσης στην αγορά και την εξαιρετική εφαρμογή της εμπορικής στρατηγικής, είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλη αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία τόσο στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα ποτά όσο και στα ανθρακούχα αναψυκτικά στις περισσότερες αγορές μας.

Ο κ. Bogdanovic καταλήγει σημειώνοντας ότι “με την αβεβαιότητα στις οικονομικές προοπτικές να παραμένει, είμαστε σίγουροι για τις ευκαιρίες και κατευθύνσεις που παρουσιάζονται για τον Όμιλο και επενδύουμε για να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας, οι οποίες θα καθορίσουν, σε συνδυασμό με την περαιτέρω πρόοδο στο κομμάτι της βιωσιμότητας, την μακροπρόθεσμη απόδοσή μας. Το 2021, θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε μια δυναμική αγορά και θα συνεργαστούμε με τους πελάτες μας για να επιτύχουμε σημαντική ανάκαμψη στα έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, μαζί με μια μικρή αύξηση στο λειτουργικό περιθώριο κέρδους. Σε αναγνώριση της δύναμης του οργανισμού και των μελλοντικών ευκαιριών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,64 ευρώ, αυξημένο κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Προχωράμε με αισιοδοξία και γνωρίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε για να κερδίσουμε”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ