Ανοίγει η πλατφόρμα «οι δαπάνες μου» - Ποιοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση και γιατί

Φακέλωμα των επαγγελματικών δαπανών μέσα στον Μάρτιο με "αντάλλαγμα" επιδοτήσεις και επιστροφές φόρων

Ανοίγει η πλατφόρμα «οι δαπάνες μου» - Ποιοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση και γιατί

Μετά την πλατφόρμα «τα έσοδά μου» την οποία επισκέφτηκαν και συμπλήρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες προκειμένου να λάβουν μέρος στην «επιστρεπτέα προκαταβολή» (φάση ένα έως 5) έρχεται τώρα και η νέα πλατφόρμα με τίτλο «οι δαπάνες μου».

Σε αυτήν, εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες θα κληθούν να δηλώσουν πόσα ξόδεψαν από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 για ενοίκια, μισθούς (αυτούς που πραγματικά κατέβαλαν). Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή των δαπανών, το υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει το ποσοστό επιδότησης των επιχειρήσεων αυτή τη φορά με κριτήριο το ύψος των δαπανών τους και το αν αυτές έχουν καλυφθεί από κάποιο άλλο μέτρο στήριξης ή όχι. Το ποσοστό επιχορήγησης των επιχειρήσεων θα διαμορφωθεί αφού ολοκληρωθεί η «απογραφή» των δαπανών προκειμένου το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να προσαρμοστεί στα δεδομένα του κρατικού προϋπολογισμού.

Ποιες δαπάνες θα δηλώνονται στην νέα πλατφόρμα; Το πιθανότερο είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών θα ακολουθήσει την «κωδικοποίηση» του Ε3 προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διασταυρώσεων. Το Ε3, το έντυπο που συμπληρώνουν οι επαγγελματίες κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης προκειμένου να αποτυπώνονται τα κέρδη της χρονιάς, ζητάει αναλυτικές πληροφορίες για τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

1) Οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές.

2) Οι καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές.

3) Οι πραγματοποιηθείσες παροχές σε είδος (αξία δωρεάν παραχωρηθέντων οχημάτων προς μισθωτούς, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, παραχώρηση κατοικίας κ.λπ. παροχές σε είδος).

4) Προμήθειες διαχείρισης (management fees).

5) Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

6) Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

7) Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες.

8) Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας.

9) Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού.

10) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων.

11) Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου, για λογαριασμό αγροτών.

12) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.

13) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής.

14) Έξοδα για ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα οχημάτων κ.λπ.).

15) Έξοδα για ύδρευση.

16) Έξοδα για λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (δαπάνες για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, internet κ.λπ.).

17) Έξοδα για πληρωμές ενοικίων.

18) Δαπάνες για διαφήμιση και προβολή.

19) Λοιπά έξοδα.

Αφού υποβληθούν όλες οι δηλώσεις (η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει στις αρχές Μαρτίου καθώς στο τέλος της εβδομάδας ψηφίζεται η νομοθετική διάταξη για το πρόγραμμα επιδότησης δαπανών και στη συνέχεια θα πρέπει να βγει η υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες) θα γίνει ο υπολογισμός του δημοσιονομικού κόστους του μέτρου και στο τέλος θα οριστεί το ποσοστό επιδότησης των επιχειρήσεων με βάση τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ