Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως και 84,3 εκατ. ευρώ από την Trastor

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου  έως και 84,3 εκατ. ευρώ από την Trastor

Διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως και 84,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία Trastor ΑΕΕΑΠ. Ειδικότερα, η εταιρεία σύνηψε την 11.11.2020 πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και 84.300.000 ευρώ.

Διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Μέρος του δανείου (ποσό έως και 64.300.000 ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ