Η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΒΕ

Η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΒΕ

Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.

Η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2020, η απόκτηση από την Εταιρεία της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή για τις μετοχές της εκδότριας «ΕΛΒΕ Α.Ε.».

Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ