Η Ελίν Verd στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «frESCO» για ESCOs και Aggregators

Η Ελίν Verd στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «frESCO»  για ESCOs και Aggregators

Οι εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη απελευθέρωση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στον εμπορικό, βιομηχανικό και δημόσιο τομέα

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη απελευθέρωση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στον εμπορικό, βιομηχανικό και δημόσιο τομέα. Αντίθετα, το χαμηλό κέρδος επένδυσης, η έλλειψη πληροφόρησης και κατάλληλων μορφών χρηματοδότησης έχει καθυστερήσει την επέκταση τέτοιων υπηρεσιών στον οικιακό κτηριακό τομέα.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα frESCO επιχειρεί να ανατρέψει αυτό το τοπίο μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που συνδυάζουν τα οφέλη δύο, έως τώρα, διακριτών υπηρεσιών της αγοράς ενέργειας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμετάλλευση και την ανταμοιβή της οικιακής ευελιξίας, εκφραζόμενης είτε μέσω της ενεργειακής απόδοσης είτε μέσω της Διαχείρισης Ζήτησης (Demand Response).

Σε ανακοίνωση της η Ελίν Verd, αναφέρει ότι συγκαταλέγεται τους πρωτοπόρους στην προώθηση νέων υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα και αποτελεί πυλώνα στην πραγματοποίηση των στόχων του έργου, διευρύνοντας έτσι τη δράσης της γύρω από την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ομάδα «Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα» της Ελίν VERD, συντονίζει το πακέτο εργασίας «Exploitation and Replication» του έργου, ενώ παράλληλα αποτελεί τον Διαχειριστή Καινοτομίας της κοινοπραξίας.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 9 μέλη του βιομηχανικού κλάδου, όπως ESCOs, aggregators, εταιρίες ICT και παρόχους τεχνολογίας, 2 τελικούς χρήστες (1 ενεργειακή κοινότητα και 1 ξενοδοχείο) και 3 ερευνητικά κέντρα.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του frESCO, θα παρουσιαστούν σε 4 διαφορετικά πιλοτικά έργα (Ισπανία, Γαλλία, Κροατία και Ελλάδα), τα οποία παρουσιάζουν ποικίλα χαρακτηριστικά αναφορικά με την τυπολογία των κτιρίων, το κλίμα, το ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανάλωση ενέργειας, τον ενεργειακό εξοπλισμό, τις ομάδες καταναλωτών, κ.λπ., διευκολύνοντας έτσι την δυνατότητα αναπαραγωγής των λύσεων του frESCO σε όλη την Ευρώπη.

Συνολικά, το frESCO στοχεύει να επιτύχει άμεσα μια πρωτογενή εξοικονόμηση 464 MWh / έτος και μείωση ρύπων 108 tCO2 / έτος καθώς επίσης να προκαλέσει επενδύσεις ύψους 28,3 εκατ. € κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής.

Η εκκίνηση του έργου έγινε στις 10 Ιουνίου 2020 και η διάρκειά του είναι 42 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3,98 εκατομμύρια ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ