Επ. Ανταγωνισμού: Τροποποίηση δεσμεύσεων για την εξαγορά της Προμηθευτικής από Μασούτη

Επ. Ανταγωνισμού: Τροποποίηση δεσμεύσεων για την εξαγορά της Προμηθευτικής από Μασούτη

H Επιτροπή αποφάσισε την αντικατάσταση της δέσμευσης εκποίησης του καταστήματος της εταιρείας

Την τροποποίηση των δεσμεύσεων που είχαν υιοθετηθεί με προγενέστερη απόφαση της για την απόκτηση από την εταιρεία "ΜΑΣΟΥΤΗΣ" του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, την 9/6/2020, αποφάσισε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφασή της επί αιτήματος της εταιρείας "ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ" (εφεξής "ΜΑΣΟΥΤΗΣ"), λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων της παρούσας υπόθεσης, την τροποποίηση των δεσμεύσεων που είχαν υιοθετηθεί με την προγενέστερη υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση περί έγκρισης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Με την ως άνω Απόφασή της η Επιτροπή αποφάσισε την αντικατάσταση της δέσμευσης εκποίησης του καταστήματος της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην περιοχή "Αγ. Σπυρίδων" της Χώρας της Άνδρου, με δέσμευση εκποίησης καταστήματος της εταιρείας στην περιοχή "Ανεμόμυλοι" της Χώρας της Άνδρου.

Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ υποχρεούται να υλοποιήσει τη νέα δέσμευση εκποίησης εντός έξι μηνών από την υπογραφή σύμβασης με Εντολοδόχο Εκποίησης, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση της νέας δέσμευσης.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη, κατά την λήψη της ως άνω Απόφασης, τις εξαιρετικές περιστάσεις της εξεταζόμενης υπόθεσης και κυρίως το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε η αρχικώς αναληφθείσα δέσμευση εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από υποψήφιους αγοραστές, καθώς και την δυσμενή οικονομική συγκυρία που πλήττει την χώρα.

Με αυτά τα δεδομένα και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, η Επιτροπή προέκρινε ως κατάλληλη και πλέον πρόσφορη λύση για την διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά της Χώρας της Άνδρου, την κατά τα ως άνω τροποποίηση της αρχικής δέσμευσης. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η 665/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ