Πλατφόρμα προστασίας εμπορικών σημάτων-προϊόντων από την ΕΣΗΜΕΤ

Πλατφόρμα προστασίας εμπορικών σημάτων-προϊόντων από την ΕΣΗΜΕΤ

Η χρήση της πλατφόρμας θα διευκολύνει το έργο των διωκτικών αρχών μέσω της τεχνολογίας αλλά και των νόμιμων δικαιούχων και των εκπροσώπων τους με απόλυτη διαφάνεια σε όλους τους τομείς.

Η ΕΣΗΜΕΤ (Ένωση Σηματούχων Εταιρειών) ενεργοποιεί την πλατφόρμα ERMIS IP - ON LINE REPORTING SYSTEM.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, η ΕΣΗΜΕΤ συνέλαβε την ιδέα της υλοποίησης της πλατφόρμας αυτής το 2017, στοχεύοντας στη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στην καταπολέμηση της παραγωγής, διακίνησης και κάθε άλλου είδους αθέμιτης πρακτικής κατά των νόμιμων δικαιούχων των εμπορικών σημάτων - προϊόντων.

Η χρήση της πλατφόρμας θα διευκολύνει το έργο των διωκτικών αρχών μέσω της τεχνολογίας αλλά και των νόμιμων δικαιούχων και των εκπροσώπων τους με απόλυτη διαφάνεια σε όλους τους τομείς.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΜΕΤ η πλατφόρμα είναι ένα πολύπλευρο έργο με ένα ευρύ φάσμα ενεργειών που περιλαμβάνει, ψηφιακή οργάνωση, ψηφιακή ενημέρωση, εκπαίδευση κλπ υπηρεσίες. Για να καταπολεμηθεί το παραεμπόριο και τα απομιμητικά προϊόντα χρειάζεται οργάνωση, στρατηγική και διαφάνεια σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς.