Έκδοση ομολογιακού δανείου από την Κυριακούλης

Έκδοση ομολογιακού δανείου από την  Κυριακούλης

Το προϊόν του δανείου θα διατεθεί για τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων

Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή ΑΕ ανακοίνωσε ότι σύναψε την από 30.03.2020 σύμβαση κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 300.000 ευρώ με σταθερό επιτόκιο 3% και διάρκειας δέκα ετών.

Το ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το προϊόν του δανείου θα διατεθεί για τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ