Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Άμεση προνομιακή χρηματοδότηση μεταχρονολογημένων επιταγών

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Άμεση προνομιακή χρηματοδότηση μεταχρονολογημένων επιταγών

Η πρόσφατη παρέμβαση της κυβέρνησης ρύθμισε ολοκληρωμένα μόνο το ένα σκέλος του θέματος, όπως αναφέρει ο σύλλογος, αυτό του εκδότη δίνοντας παράταση 75 ημερών για την πληρωμή 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επανέρχεται στο θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών και άλλων αξιογράφων, υπενθυμίζοντας ότι το ζήτημα έχει δύο όψεις και ζητάει ρύθμιση και για τους κομιστές των επιταγών/αξιογράφων.

Η πρόσφατη παρέμβαση της κυβέρνησης ρύθμισε ολοκληρωμένα μόνο το ένα σκέλος του θέματος, όπως αναφέρει ο σύλλογος, αυτό του εκδότη δίνοντας παράταση 75 ημερών για την πληρωμή των αξιογράφων, αλλά παραμένουν θέματα προς ρύθμιση που αφορούν τους κομιστές των επιταγών/αξιογράφων, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Τις δυσκολίες αυτές, υπογραμμίζει ο ΕΣΑ, βιώνουν κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, οι εισαγωγείς, οι βιοτεχνίες και οι μικρές παραγωγικές μονάδες που πρέπει να εξοφλήσουν τους προμηθευτές προϊόντων και πρώτων υλών, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ