Κατ'αρχήν συμφωνία Lamda - τραπεζών για το Ελληνικό

Κατ'αρχήν συμφωνία Lamda - τραπεζών για το Ελληνικό

Συμφωνία με Πειραιώς και Eurobank ανακοίνωσε η Lamda Development.

Η εταιρεία -στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την έναρξη του έργου του Ελληνικού- ανακοίνωσε σήμερα την καταρχήν επίτευξη συμφωνίας ως προς τους βασικούς όρους χρηματοδότησης ύψους έως 880 εκατ. ευρώ (πλέον χρηματοδότησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς.

Η Lamda προσθέτει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε στο Χρηματιστήριο πως θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή των βασικών όρων χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ, για την οποία ο διευθύνων σύμβουλός της Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε την Παρασκευή και στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης πως θα έχει ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα, εφόσον έχουν στο μεταξύ ληφθεί οι κατάλληλες εγκρίσεις.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδώσει η εταιρεία διαμορφώνεται σε 6,7 ευρώ. Με βάση την Τιμή Διάθεσης, το ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με ποσό €29.104.482,00 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 97.014.940 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Συνέλευσης, θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ