Νέα τροπή στην υπόθεση της Folli Follie

Νέα τροπή στην υπόθεση της Folli Follie

Νέα διάσταση στην υπόθεση της Folli Follie δίνει ανακοίνωση που εξέδωσε η Ernst&Young με την οποία εξηγεί γιατί έκρινε ότι δεν μπορούσε να διεξάγει πλήρη έλεγχο στην εταιρεία.

Περίπου 40 ημέρες ολόκληρες μέρες μετά το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για άσκηση ελέγχου στα οικονομικά δεδομένα της εισηγμένης, δεν έχει προχωρήσει καμία σχετική διαδικασία.

Η ανακοίνωση εκ μέρους της EY αποτελεί την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του διεθνούς κύρους ελεγκτικού οίκου για το θέμα, καθώς από την ημέρα ανάθεσης του έργου ελέγχου της Folli Follie έως σήμερα έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Ο οίκος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έκρινε πως δεν μπορεί να προχωρήσει ο πλήρης έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης, συμπληρώνοντας ότι για αυτή του την εκτίμηση ήταν ενήμερη τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και η διοίκηση της εισηγμένης.

Η μεν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιμένει σε πλήρη οικονομικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie, η εταιρεία από την άλλη, με την θεωρεί το αίτημα της ΕΚ ως «άνευ αντικειμένου», ισχυρίζεται ότι «πρώτη έχει προβεί σε όλες τις ως άνω ενέργειες με τις οποίες έχουν διασφαλιστεί τα συμφέροντα της εταιρείας, και, κυρίως, του επενδυτικού κοινού».

Και στη μέση βρίσκεται μια συμφωνία για στοχευμένους οικονομικούς ελέγχους από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια της Folli Follie.

Η ανακοίνωση της ΕΥ

Στην ανακοίνωσή της η ελεγκτική εταιρεία επικαλείται τη παραίτηση μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου, την αδυναμία της διοίκησης της εταιρείας να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που αιτήθηκαν και αφορούσαν σε στοιχεία των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αλλά και την ανακοίνωση σχετικά με τη μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

«Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, η ΕΥ ενημέρωσε έγκαιρα τόσο την εταιρεία, όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος.
Για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε από την εταιρεία η διενέργεια εσωτερικής έρευνας (forensic investigation) από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο για τη διελεύκανση των θεμάτων που έχουν προκύψει. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διενέργεια στοχευμένων διαδικασιών από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση του κατά πόσον υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επανελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
Η ΕΥ πάντα ακολουθούσε, ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας, με απόλυτο σεβασμό στις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό», καταλήγει η ελεγκτική εταιρεία.