Το χρονοδιάγραμμα πώλησης των λιγνιτών της ΔΕΗ

 Το χρονοδιάγραμμα πώλησης  των λιγνιτών της ΔΕΗ

Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν οι διαδικασίες πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της Μελίτης στη Φλώρινα και της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εγχείρημα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει τις διαδικασίες απόσχισης των μονάδων και τη μεταφορά τους σε δύο εταιρείες και η δεύτερη τις διαγωνιστικές διαδικασίες με ημερομηνία σταθμό την 31η Μαΐου, οπότε και θα προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός πώλησής τους.

Ειδικότερα, σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο επρόκειτο να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης και να ορίσει την ημερομηνία του ισολογισμού του μετασχηματισμού καθώς και των αναγκαίων συμβούλων. Σήμερα επίσης θα ενημερωθούν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις 23 Μαΐου το ΔΣ της ΔΕΗ θα συνεδριάσει ώστε να εγκρίνει τα σχέδια των όρων απόσχισης, τις λογιστικές καταστάσεις καθώς και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση των μονάδων. Την ίδια μέρα θα αποφασίσει και για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης στις 26 Ιουνίου.

Στις 31 Μαΐου αρχίζει η φάση των διαγωνιστικών διαδικασιών με τη δημοσίευση του διαγωνισμού.

Στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της οποία οι μέτοχοι θα λάβουν αποφάσεις για το σχέδιο σύμβασης απόσχισης, τα καταστατικά και τα ΔΣ των νέων εταιρειών.

Στις 28 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης των μονάδων και των καταστατικών των εταιριών. Στις 29 Ιουνίου υποβάλλονται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα σχετικά έγγραφα και την επομένη αναμένεται να εγκριθούν και να ιδρυθούν οι νέες εταιρείες που θα περιλαμβάνουν τις μονάδες, τα περιουσιακά στοιχεία και το αναγκαίο προσωπικό.

Οι προθεσμίες και τα στάδια του διεθνούς διαγωνισμού φαίνεται να κρατούν τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.