Στην αγορά φυσικού αερίου μπαίνει η ΔΕΗ

Στην αγορά φυσικού αερίου μπαίνει η ΔΕΗ

Προς υλοποίηση βαίνουν τα σχέδια της ΔΕΗ για διείσδυση στην αγορά φυσικού αερίου ύστερα από τη δημοσιοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Παρότι η διοίκηση της επιχείρησης έχει διερευνήσει πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κάποιες εκ των οποίων έχει ήδη δρομολογήσει και είναι βέβαιον ότι θα υλοποιηθούν, καμία δεν φαίνεται ικανή να δώσει σε σύντομο διάστημα τους απαραίτητους όγκους και τα αναγκαία αποτελέσματα, με εξαίρεση τη δραστηριοποίηση στον τομέα του αερίου.

 

Στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναρτήθηκε Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου διάρκειας 20 ετών χορηγήθηκε στη ΔΕΗ με την από 09/03/2018 Απόφαση 239/2018 της ΡΑΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με την άδεια αυτή η ΔΕΗ Α.Ε. αποκτά δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες, ενώ δύναται να προμηθεύει φυσικό αέριο τόσο μέσω Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής όσο και εκτός Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει υποβάλει στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που χαράσσει προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική και να εξισορροπήσει τις απώλειες από το μερίδιο στην αγορά ηλεκτρισμού θα έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στην αγορά φυσικού αερίου. Η πρόθεση της εταιρείας για διείσδυση στην αγορά φυσικού αερίου έχει προαναγγελθεί εδώ και αρκετούς μήνες από τη διοίκηση της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς ενέργειας, την ίδια στρατηγική ακολουθούν και οι επιχειρήσεις προμήθειας φυσικού αερίου (ΖενίΘ, Φυσικό Αέριο Αττικής) οι οποίες παρέχουν πλέον συνδυαστικά προϊόντα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.