Τίτλοι τέλους στο deal Εθνική Ασφαλιστική - Exin: Οι επόμενες κινήσεις

Η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής τράπεζας

Τίτλοι τέλους στο deal Εθνική Ασφαλιστική - Exin: Οι επόμενες κινήσεις

Να τερματίσει τη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων "η ΕΘΝΙΚΗ" αποφάσισε η Εθνική Τράπεζα.

 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, στις 28 Μαρτίου 2018, καταληκτική ημερομηνία, από την πλευρά της ΕΧΙΝ, εκπλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης μεταξύ της ETE και της EXIN, η ΕΤΕ έλαβε γνώση ότι οι ανωτέρω δεν πληρούνται και ως εκ τούτου, αποφάσισε να τερματίσει τη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης.

Η τράπεζα θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, αναφέρει η Εθνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Ιουνίου 2017, η Εθνική Τράπεζα τη ανακοίνωσε την πώληση του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων "η ΕΘΝΙΚΗ" στην ΕΧΙΝ Financial Services Holdings B.V. ("EXIN”), υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, εκπλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Εθνική περίμενε τυπικά την ολοκλήρωση της εννεάμηνης περιόδου αποκλειστικότητας που είχε η Exin ως προτιμητέος επενδυτής. Από τη στιγμή που δεν κατέστη δυνατό η Exin να βρει τα 718,5 εκατ. ευρώ τα οποία είχε προσφέρει για το 75%, η Εθνική ήρε την αποκλειστικότητα και το πιθανότερο είναι ότι θα απευθυνθεί στη Fosun, ως τον δεύτερο προτιμητέο επενδυτή.